ESert
Jornada UTM - georeferenciació
EBC2171203
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
11/12/2017,
Horari

De 10:00 a 12:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Oriol Poch i José-Ernesto García-Trevijano,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats que treballin amb documentació topogràfica georeferenciada tant d’edificis com de parcel·les, per tal de tramitar-la davant del Registre del Cadastre.

Objectius

Com fer-ho servir i responsabilitats en l’execució del treball.

Programa

A) Coneixements tècnics generals del que significa la georeferenciació i  de la documentació i mitjans al nostre abast.
B) Obtenció dels informes de validació gràfica alternativa de la parcel.la i arxiu .gml d’edificis, per lliurar-los a la propietat.
 

Oriol Poch, Arquitecte, tècnic a l'Oficina Consultona Tècnica (OCT) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

José-Ernesto García-Trevijano, Registrador de la Propietat i Vocal de Territori i Medi Ambient del Deganat dels Registradors de Catalunya.


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08011 Barcelona
93 306 78 44

Dates
11/12/2017,
Horari

De 10:00 a 12:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Oriol Poch i José-Ernesto García-Trevijano,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.