ESert
CAMPUS PROFESSIONAL HILTI: FAÇANES VENTILADES I PASSIVHAUS
EBC2171109
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 14 de novembre de 2017,
Horari

Dimarts de 12.00h a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Eduardo Gayoso i Koldo Monreal,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers o qualsevol altre professional relacionat amb la definició constructiva i l'execució de les envolvents dels edificis, així com amb l'eficiència energètica. 

Objectius

Obtenir els coneixements bàsics per controlar des de la definició de projecte els aspectes més sensibles de les façanes ventilades i evitar futures patologies, permetent al mateix temps explotar al màxim el seu correcte funcionament.

Obtenir els conceptes bàsics dels edificis Passivhaus, tant en lo referent a la definició tècnica de projecte com en l'execució i testos posteriors.

 

 

 

Programa

11:45 h Recepció d'assistents


12:00 h Presentació de la jornada

Funcionament de les façanes ventilades.

Components i muntatge d'una façana ventilada.

Patologies i com evitar-les.

Consideracions tècniques fonamentals: materiales base i control de les dilatacions.

Normativa aplicable.

Sistema de forjat a forjat.

Introducció al  món Passivhaus. Edificis de consum quasi nul.

 

Ponents: Eduardo Gayoso i Koldo Monreal

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a rbaques@coac.net.
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
HILTI
Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 14 de novembre de 2017,
Horari

Dimarts de 12.00h a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Eduardo Gayoso i Koldo Monreal,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.