ESert
Gestió Econòmica d'un Despatx d'Arquitectura
ELL1171102
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
12/19 DESEMBRE 2017,
Horari

16:00 A 20:00H,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics que vulguin aprofundir i analitzar la gestió econòmica del seu despatx o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx. 

Objectius

 l'objectiu d'aquest curs és la d'obtenir les eines i coneixements per ajudar a transformar un despatx en una empresa d'arquitectura .

Programa

 Presentació 

 
Qui som 
 
Plantejament del curs 
 
 
 
La situació de l'arquitecte: 
 
1. L'estudi d'arquitectura com a empresa 
 
La necessitat d'organitzar-se com empresa 
 
Què és una empresa? 
 
 
2. Càlcul d'honoraris 
 
Conseqüències d'un encàrrec 
 
Conceptes previs: 
 
- La banalització de la professió 
 
- Els arquitectes i el diner 
 
- L'arquitecte vol guanyar diners 
 
- L'arquitecte ha de saber guanyar diners 
 
- Que fa l'arquitecte per guanyar diners 
 
- Un últim consell 
 
 
Com calculem els honoraris? 
 
Segons barems COAC 
 
Segons hores invertides 
 
Càlcul per a l'Administració 
 
3. La proposta d'honoraris 
 
La negociació 
 
El contracte 
 
Increment d'honoraris 
 
4. La factura 
 
La necessitat de facturar 
 
Com facturar al llarg del projecte 
 
El seguiment de la factura 
 
5. El control econòmic del projecte 
 
El Planning del projecte 
 
La necessitat d'apuntar les hores 
 
Control econòmic dels col·laboradors 
 
6. La satisfacció del client 
 
7. El control de la qualitat del treball (els certificats de qualitat) 
 
La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes 
 
El “full de dades inicials” i “normativa aplicable” 
 
El “full de seguiment” 
 
El control del replanteig 
 
El “full de presentats” 
 
La satisfacció del client 
 
8. Noves tendències: BIM 
 
 
 
1. Criteris empresarials 
 
Filosofia empresarial. Principis i objectius 
 
Què? Com? Qui? Quan? 
 
Com muntar una empresa d'arquitectura? (i com desmuntar-la) 
 
 
2. DAFO 
 
Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats 
 
3. Pla de màrqueting 
 
4. Control polític de l'empresa (organigrama) 
 
Consell d'administració 
 
Director general 
 
Gerent 
 
 
5. Algunes reflexions 
 
6. El pressupost anual (la carta de navegar de l'empresa) 
 
Decisions prèvies: costos directes o costos indirectes 
 
Previsió de vendes 
 
Previsió de despeses 
 
El cost hora promig 
 
Hores potencials 
 
 
7. Anàlisi del pressupost 
 
8. Control del pressupost. El compte de resultats 
 
9. Advertències 
 
10. Les inversions. Les amortitzacions 
 
11. Els beneficis 
 
12. La tresoreria 
 
13. La pòlissa de crèdit 
 
 
 
 
Docent: Josep Maria Gutierrez, arquitecte 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
12/19 DESEMBRE 2017,
Horari

16:00 A 20:00H,
Durada 8 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.