ESert
Instal·lacions tèrmiques als edificis / Càlcul i selecció
EGI1180203
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimecres 7, 14 i 21 de MARÇ de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Joan Estela, Enginyer tècnic Industrial (ITISA),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes, estudiants d'arquitectura i altres tècnics d'edificació.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables pel càlcul de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i la seva selecció. 

Programa

. JORNADA1:

. APLICACIÓ DEL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES EN EDIFICIS, ANÀLISIS DELS DIFERENTS FACTORS.

Ponent: Ferran Prats, Enginyer tècnic Industrial (ITISA) i Joan Estela, Enginyer tècnic Industrial (ITISA)

 

. JORNADA2:

. SELECCIÓ I DISSENY DELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ (Volum de refrigerant Variable vs Sol·lució Hidrónica), REGULACIÓ I CONTROL.

Ponent: Sergi Pérez, Prescriptor tècnic (DAIKIN) i Pere Vilanova, Enginyer i responsable tècnic (DAIKIN)

  

. JORNADA3:

. SELECCIÓ I DISSENY DE SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ I DIFUSIÓ. Cas pràctic. Càlcul de sistemes Inductors, difusió i UTAs

Ponent: Roberto Rodríguez, Enginyer Industrial (TROX) i Eva Iglésies, Enginyer Industrial (TROX) 

 

Es treballaran dos casos pràctics, on es faran les 3 fases del projecte:

- Càlcul de càrregues,

- Disseny del sistema de producció.

- Sistema de distribució i difusió.


Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dimecres 7, 14 i 21 de MARÇ de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 12 hores  

Director/docent
Joan Estela, Enginyer tècnic Industrial (ITISA),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.