ESert
CAMPUS PROFESSIONAL ANFAPA: Nova normativa espanyola sobre la correcta execució de revestiments ceràmics UNE 138002:2017
EBC4171109
COAC

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dimarts 28 de novembre,
Horari

Dimarts de 12.00 a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Dirigida a tots aquells professionals de la construcció relacionats directament o indirectament amb el món dels revestiments ceràmics. 

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE PER STREAMING: Amb l'objectiu de facilitar l'accés a la jornada, es retransmetrà en directe per streaming. Es facilitarà l'enllaç per fer el seguiment un dia abans de l'acte a les persones que s'hagin inscrit prèviament.  

 

Objectius

Aprofundir en el coneixement dels paràmetres necessaris per a prescriure i exigir la correcta execució d'un revestiment ceràmic.

 

Programa

11:45 h   Registre d'inscripcions

12:00 h   PRESENTACIÓ

 

MATERIALS D'ADHERÈNCIA

     Classificació i requeriments UNE-EN 12004:2008. A1:2012.

     Selecció UNE 138002:2017 segons l'absorció, mesures i ús de la rajola i la classe de suport. 

     Mètode d'aplicació.

MATERIALS DE REJUNTAMENT

    Classificació i requisits UNE-EN 13888:2009.

    Selecció UNE 138002:2017 segons l'ús i absorció d'aigua.

    Mètode d'aplicació.

COL·LOQUI I NETWORKING

 

PONENTS

Robert Benedé; Gerent d'ANFAPA

Josep Costals; responsable de producte d'ANFAPA

Gabriel Ortin; responsable de producte d'ANFAPA

 

PATROCINADOR I ASSOCIATS

 

 

 

 

Aclariments

1. Es podrà fer el seguiment per streaming. Es facilitarà l'enllaç a tots els inscrits un dia abans de l'acte.

2. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

3. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net

4. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

5. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC-Òrgans centrals
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona (Barcelona)

Dates
Dimarts 28 de novembre,
Horari

Dimarts de 12.00 a 14.00h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.