ESert
CAMPUS PROFESSIONAL VAILLANT: Tendències legislatives i reptes en la climatització d'edificis
EBC2171202
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 19 de desembre,
Horari

Dimarts de 12.00 a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers o qualsevol altre professional relacionat amb la construcció, així com amb l'eficiència energètica. 

Objectius

Conèixer la normativa actual i els darrers canvis legislatius en temes de seguretat, qualitat, eficiència energètica i reducció d'emissions.

Introduir els diferents productes i característiques tècniques per calefacció, aigua calenta sanitària i energies renovables.

Aprendre els quatre pilars dels sistemes tèrmics: producció tèrmica, distribució, emissió i regulació intel·ligent.

Introduir criteris bàsics de disseny, a través de casos d'èxit.

Conèixer quan és possible prescindir de plaques solars a l'instal·lar energia aerotèrmica.

 

Programa

PROGRAMA

11:45 h   Registre d'inscripcions

12:00 h   Presentació general de l'empresa

Canvis en la normativa de seguretat, qualitat, eficiència energètica i reducció d'emissions.

Productes, caraterístiques tècniques i criteris de disseny.

Sistemes en habitatges unifamiliars.

Sistemes en habitatges plurifamiliars: bombes de calor geotèrmiques, bombes de calor aerotèrmiques i aerotèrmia individual.

Eines i serveis disponibles pels arquitectes i prescriptors.

Torn obert de preguntes

14.00 h   Pica-pica networking

 

PONENT

Germán Almendáriz, enginyer i responsable de mercat de nova edificació i terciari a Vaillant España.

 

PATROCINADOR

 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
 
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net
 
3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
 
4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Dimarts 19 de desembre,
Horari

Dimarts de 12.00 a 14.00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.