ESert
AADIPA. XLè Curset. Visita a l'antic Palau Reial Major de Barcelona
AGP20171214
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous 14 de desembre de 2017,
Horari

de 9:30 a 14:00 h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Mireia Barnadas i Ribas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Inscrits al XLè Curset.

Arquitectes, arquitectes tècnics, urbanistes, historiadors, professionals del món de l'art i la cultura, responsables de gestió, manteniment i conservació de béns culturals mobles i immobles, empreses relacionades amb la restauració, la rehabilitació, la conservació, la promoció i la gestió del patrimoni i altres professionals i estudiants interessats.

Objectius

L’objectiu de la visita és exposar i visitar les actuacions realitzades en aquest complex conjunt arquitectònic al llarg dels darrers 40 anys.

Programa

Dijous14 de desembre de 2017

 

09:30-11:30        Sessió teòrica a la sala d’actes del COAC

 - 09:30-10:10. Ramon Pujades i Bataller, doctor en geografia i història per la Universitat de València, tècnic de recerca del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA). Evolució històrica del conjunt arquitectònic de l’antic Palau Reial Major de Barcelona

 - 10:10-10:30. Marc Aureli Santos, director de Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Contextualització de les intervencions portades a terme en el conjunt arquitectònic (1978-2017)

 - 10:30-10:50. Julia Beltrán de Heredia, conservadora en Cap del Conjunt Monumental Plaça del Rei (MUHBA). El projecte museogràfic i arquitectònic del subsòl del museu (1998 i 2015)

 - 10:50-11:10. Miquel Àngel Sala, arquitecte consultor d’estructures. Actuacions de reforç als contraforts del Saló del Tinell (2015-2017)

  - 11:10-11:30. Tomàs Morató, arquitecte: Projecte d’ampliació de les sales d’exposició del MUHBA (2017)

11:30-12:00      Trasllat a peu fins al conjunt arquitectònic de l’antic Palau Reial Major de Barcelona

  Punt de trobada: carrer del Veguer núm.4, Barcelona

12:00-14:00      Visita al conjunt arquitectònic de l’antic Palau Reial Major de Barcelona

  Acompanyats per Joan Roca, director del MUHBA i els ponents anteriors.

Aclariments

Cal estar inscrit en el XLè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. APRENDRE DEL PASSAT, REPENSAR EL FUTUR per poder assistir a la visita

Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dijous 14 de desembre de 2017,
Horari

de 9:30 a 14:00 h,
Durada 4 hores  

Director/docent
Mireia Barnadas i Ribas, arquitecta,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.