ESert
Jornada sobre la llei del canvi climàtic: sostenibilitat, eficiència energètica, materials i NZEB
EGI1171202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 15 de desembre de 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 4 hores  

Director/docent
Eva Crespo Project Manager/Tècnica R+D projectes d?eficiència energética i mediambient Unitat Tecnològica. Sostenibilitat. EURECAT,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics que vulguin actualitzar-se a les exigències actuals de qualitat ambiental.

Objectius

El Parlament de Catalunya va aprobar l’agost passat  la Llei de canvi climàtic, que adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea i configura els elements essencials per a la regulació d’aquest instrument al nostre país. 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, té com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions.

La Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats:

1.        Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.

2.        Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.

3.        Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.

4.        Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.

5.        Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

 

L'objectiu de la jornada és presentar alguns dels aspectes de la nova Llei del Canvi Climàtic que ens afecten més en el camp de la construcción i l’urbanisme.

La construcció i l'ús d'edificis en la UE representen al voltant de la meitat dels materials que extraiem i de l'energia que utilitzem i aproximadament un terç de l'aigua que consumim. El sector genera així mateix entorn d'un terç de tots els residus. Una part important d’aquest impacte es deu a l’extracció, fabricació i ús dels materials de construcció. Les polítiques actuals per reduir l’impacte del sector es centren en l’etapa d’ús de l’edifici però ja estan començant a incidir a través de l’economia circular, els sistemes voluntaris de certificació ambiental (VERDE, BREEAM, DGNB, LEED) i el sistema d’avaluació ambiental (de moment, voluntari) LEVEL(s) de la Unió Europea, aplicables a l’edificació. 

Conèixer quin és aquest impacte i les estratègies per reduir-lo, quin són els nous requeriments normatius a curt i mig termini, quines metodologies es poden aplicar en el dia a dia i veure exemples concrets és fonamental per poder desenvolupar projectes urbans i d’edificació que puguin assolir el repte de la sostenibilitat, l’eficiència energética de les edificacions com a objectiu i pensar que el NZEB es converteix en la referència normativa obligada. 

Programa

1.    1. LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

2.    2. Els materials: marc normatiu i estratègies de millora.

3. Sostenibilitat i eficiencia energética de l’edificació.

4. Edificis NZEB.

5. El repte de la qualitat de l’aire en les nostres ciutats.

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 15 de desembre de 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 4 hores  

Director/docent
Eva Crespo Project Manager/Tècnica R+D projectes d?eficiència energética i mediambient Unitat Tecnològica. Sostenibilitat. EURECAT,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.