ESert
Eines digitals que faciliten la feina de l'arquitecte
EBC3180301
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/04/2018 al 19/04/2018,
Horari

De 16:00 a 20:00h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Miquel Turné,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes en actiu que treballin usualment tant en despatx com en obra. Estudiants d’últims cursos o arquitectes acabats de titular que treballin en presentacions o concursos.

Objectius

Donar diverses eines gratuïtes que permetin agilitzar i millorar el treball dels arquitectes, ja sigui a través de lloc web per quan estiguin al despatx, com d’aplicacions per a mòbils i tauletes per quan estiguin desplaçats a l’obra.

Programa

1era sessió -  12/04/2018

Eines online per a arquitectes:
Conjunt d’eines disponibles gratuïtament per al facilitar el treball dels arquitectes. Com que la feina dels arquitectes es molt variada, permet tenir una visió amplia de qualsevol necessitat. Tots els recursos son gratuïts.
 
· Informació geogràfica
· Processament de la informació
· Conversió de documentació a editable
· Bancs gratuïts de creació
· Bancs gratuïts d’informació arquitectònica
· Banc de productes arquitectònics
· Compartició d’informació entre professionals i despatxos.
· Backup online
· Enviament únic de molta informació o molt pesada
 
Per aprofitar al màxim aquesta primera sessió és imprescindible que cada alumne vingui amb el seu ordinador portàtil.
 
 
2ona sessió - 19/04/2018
 
Aplicacions mòbils per a arquitectes:
Per quan estem desplaçats a la l’obra o al punt de presa de dades. Algunes son més indicades per mòbils i altres per tabletes. Ens permeten prendre les dades directament amb el dispositiu mòbil. L’arxiu de sortida pot ser descarregat per cable, mail o enviar‐lo al núvol.
 
· Tractament de plànols i creació de detalls
Per quan es prenen plànols directament a l’obra / Es modifiquen plànols en obra
· Detalls d’obra
Realitzar un detall constructiu a l’obra a ma
Que no es perdi en l'oblit. Que no es faci a una paret que acabarà enguixada o arrebossada. Que pugui ser inclòs en el llibre d’obres o a les actes d’obra
· Traspàs d’informació entre ordinador i mòbil
Enviament de dades entre ordinadors i mòbils sense connexió física
· Utilitzar les dades del mòbil per a la tauleta (Tethering)
Com connectar la tauleta a través del WIFI per connectar a internet.
 
Les aplicacions explicades a la sessió i els exemples del docent es mostraran funcionant en dispositius android. Per aprofitar al màxim aquesta segona sessió és recomanable que cada alumne vingui amb el seu ordinador portàtil. També és recomanable que els dispositius disposin de prou memòria per a fer noves instal·lacions, que els sistemes operatius estiguin actualitzats i que, per a algunes aplicacions concretes, la capacitat de processament sigui prou elevada. Recordeu portar els dispositius amb prou bateria, i els carregadors si ho considereu necessari.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/04/2018 al 19/04/2018,
Horari

De 16:00 a 20:00h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Miquel Turné,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.