ESert
Jornada sobre 'Nous enfocs de l'espai públic: La gestió del paisatge urbà'
EGI1171203
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 22 de desembre de 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Santiago Uzal Jorro, Tècnic d' Administració General. Ajuntament de Castellterçol, Professor col.laborador del Màster Universitari de Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en els espais públics. 

Objectius

En general tothom coincideix en destacar el paper central dels espais públics com a factor clau per assolir l'aspiració col·lectiva de fer de les ciutats llocs més sostenibles, justos i democràtics.

Però per què l'espai públic i no el paisatge urbà? És que potser el dret a la ciutat s'esgota en l'espai públic? És que el patrimoni privat no participa també en la millora de la qualitat de la ciutat, de la seva imatge, i en el foment del sentit de pertinença i l'orgull de ciutat?

Encara que durant els darrers anys s’han divulgat en l'àmbit internacional diferents experiències dirigides a la gestió de l'ús del paisatge urbà, mancava afrontar el repte d'incorporar-la als assumptes de l'agenda de la governança local. Aquest repte s'ha vist satisfet recentment mitjançant la inclusió en la Nova Agenda Urbana de UN Habitat, del compromís de promoure assentaments humans i paisatges urbans atractius i habitables que contribueixin a la millora del benestar. Igualment s’ha constatat la necessitat d'adoptar polítiques de desenvolupament estratègic que protegeixin, entre altres béns, els paisatges urbans. 

Programa

 

-       Abordar el model transversal i de concertació que caracteritza la gestió del paisatge urbà, que canalitza els esforços i aportacions sectorials i/o territorials en una mateixa direcció, garantint que el que és privat, pel que també té de comú i col·lectiu, tingui tant poder de decisió a la ciutat com el que és públic.

 

-       Insistir en la necessitat de rehabilitar i donar nous usos a la ciutat per sobre de la creació de més ciutat, així com en la generació d'espais capaços de satisfer necessitats bàsiques humanes. Tot plegat ha de suposar l’extensió entre els propietaris de la cultura del manteniment.

 

-       Reflexionar sobre els urbanismes oficialistes i pautats que durant anys han considerat l'espai públic com un mer buit entre construccions que calia organitzar per garantir la fluïdesa de pas entre dos punts. Davant d’això es reivindicarà el valor del paisatge urbà com a escenari capaç de generar imprevistos mitjançant les trobades i la interacció de la gent.

 

-       Com que no ens podem permetre ciutats cada vegada més riques amb alguns barris cada vegada més pobres, els esforços s'han de centrar a rehabilitar, repensar i reutilitzar les ciutats, que han de renovar-se a partir del reciclatge dels actius que ja atresoren.

 

-       Desenvolupar les eines d’un nou discurs que tingui el seu suport en l'ús col·lectiu del que és públic i també del que és privat, ampliant l'espectre de l'espai públic des del prisma del paisatge urbà per acabar convergint en l'objectiu de millorar la qualitat de vida.

 

-       Reflexionar sobre la necessitat de enfortir i enriquir el paisatge i la cultura patrimonial de les ciutat, alimentant l’orgull de ciutat en base als actius que combinen el seu patrimoni, la seva identitat i la innovació. Protegir i millorar el paisatge és una forma de posar en relació l'espai i la memòria.

  


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 22 de desembre de 2017 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Santiago Uzal Jorro, Tècnic d' Administració General. Ajuntament de Castellterçol, Professor col.laborador del Màster Universitari de Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.