ESert
Eines SIG per a l'urbanisme i el paisatge
ETA180117
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 17, 24 i 31 de gener de 2018,
Horari

De 2/4 d'11 a 2/4 de 3,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Mercadé, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals que tinguin interès en dominar el software de referència per treballar a escala territorial. El curs proposa desenvolupar l’aplicabilitat dels programes SIG per la representació i anàlisi del territori tant en planejament urbanístic com de paisatge.

Objectius

Capacitar per al treball, l’anàlisi i la projectació d’urbanisme i  de paisatge, assolint nocions bàsiques sobre el sistema d'informació geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) que és un sistema informàtic capaç d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques, és dir espacials. 

Docent responsable del curs: doctor Josep Mercadé i Aloy, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports.

Programa

Programa detallat

El curs consta d'una part teòrica prèvia, comú per a qualsevol software, i una part pràctica que es resoldrà amb el software ArGisPro. Per a un òptim aprofitament del curs, és recomanable assistir a classe amb un portàtil.
 
Les ciutats i territoris de la informació encapsulen i produeixen dades contínuament, codificant els potencials de la seva pròpia configuració espacial i relacional —vocacions—, així com els patrons de moviment de persones i materials, els fluxos de decisions i la seva forma social, entre molts altres aspectes. L’anàlisi espacial i les tècniques de visualització permeten desxifrar i/o gestionar aquesta complexitat. Es tracta, sovint, d’auscultar allò que el territori ens proposa, per utilitzar-ho a favor de les futures transformacions.

Actualment existeixen múltiples eines de lectura dels entorns construïts com a instrument per a la identificació dibuixada dels seus potencials endògens, així com per a la posterior gestió del desenvolupament de propostes i nous escenaris. Els sistemes d’informació geogràfica permeten centralitzar aquesta tasca, coordinant i gestionant la multidisciplinarietat. En aquest sentit, es contribueix notablement a proporcionar un entorn col.laboratiu. La visualització de geoinformació en relació al medi urbà i el paisatge es constitueix en un llenguatge comú entre professionals que facilita clarament la interacció.

 

Aquest curs es concep  com una iniciació al programari ARCGIS (ESRI) en què es realitza una aproximació pràctica a l’anàlisi espacial del territori i el paisatge.

Sessió (1)

Els instruments SIG en el marc dels territoris de la geoinformació i les smart cities

L’entorn ARCGIS

La geoinformació en format “vectorial”

La geoinformació en format “ràster”

Conceptes bàsics de visualització I

 

Sessió (2)

Conceptes bàsics de visualització II

Conceptes bàsics d’edició

Geoprocessos bàsics en format “vectorial”

Geoprocessos bàsics en format “ràster”

Geoprocessos bàsics per al tractament de bases de dades

 

Sessió (3)

Revisió de Conceptes

Nocions de programació visual “model builder” per crear fluxes de treball

Confecció de Mapes i plànols

Aclariments

PREU DE 96 euros als Inscrits als Serveis de la Demarcació de Tarragona.

El preu especial és per als arquitectes inscrits als Serveis de la Demarcació. Els Serveis de la demarcació de Tarragona están oberts a tots els col·legiats del COAC. 

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 Curs Patrocinat per :

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
El 17, 24 i 31 de gener de 2018,
Horari

De 2/4 d'11 a 2/4 de 3,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Mercadé, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.