ESert
CURS DE TCQ ' 1: Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus
EGI1180102
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 23 i 30 de gener de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 8 hores  

Director/docent
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics de l'edificació

Objectius

Aprofundir en el programari TCQ: un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de tempscostqualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials.

https://itec.cat/programes/tcq/

 

Programa

1.         Iniciar una nova Obra

2.         Obrir la Obra

3.         Estructura del Pressupost

4.         Creació de nivells de pressupost

5.         El Banc de Preus i Plecs del ITeC

6.         Incorporació d’elements constructius en el pressupost

7.         Modificació d’elements constructius/patides/elements

8.         Creació de nous elements constructius/patides/elements. Partides d’obra amb i sense justificació, partides d’alçada

9.         Amidaments directes i detallats

10.       Cost Indirecte

11.       Últim Full de Pressupost

12.       Signatura

13.       Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc

14.       Impressió del Plec de CT

15.       Modificació de preus. Recàlcul imports de nivells, coeficients

16.       Còpies d’Obres, còpia amb preus zero

17.       Adaptar preus

18.       Afegir logos

19.       Exportació a Excel i al format FIEBDC-3.

 

Ponent: ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ITEC
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 23 i 30 de gener de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 8 hores  

Director/docent
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.