ESert
CURS DE TCQ ' 2: TCQ-BIM
EGI1180201
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 20 i 27 de febrer de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 8 hores  

Director/docent
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics de l'edificació 

Objectius

Aprofundir en el programari TCQ: un conjunt d’aplicacions informàtiques per al sector de la construcció per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i seguiment dels valors dels paràmetres de tempscostqualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials. 

https://itec.cat/programes/tcq/ 

Programa

1.         Introducció.

 

2.         Conceptes bàsics TCQ-BEDEC.

2.1.  Creació d’un pressupost de TCQ.

     2.2.  Com obrir una obra de TCQ.

       2.3.  Estructura de un pressupost.

        2.4.  Importació estructura d’un pressupost d’un arxiu TCQ.

       2.5.   Importació estructura d’un pressupost d’Excel.

       2.6.   Banc BEDEC.

       2.7.  Estructures de informació en el banco BEDEC. Diferència entre element, partida, conjunts de partida. 

       2.8.   Com funciona el banco BEDEC de Internet y com copiar partides. 2.9. Creació de partides i conjunts de partides.

       2.9.  Creació de partides d’obra amb justificació de preus, conjunts de partides.

       2.10.  Amidaments detallats.

 

3.         Visor BIM-Viewer.

3.1. Com obrir el visor TCQ BIM Viewer.

3.2. Finestra principal de navegació.

3.3. Com obrir el model.

3.4. Menú arxiu.

3.5. Llista d’objectes i propietats.

3.6. Barra de localització.

3.7. Vista del model 3D/2D. Menú vista.

3.8. Menú objectes.

3.9. Menú mesures.

3.10. Menú canvis.

 

4.         Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra.

4.1. Llegir IFC.

4.2. Tipus BIM.

4.3. Associar partides al tipo BIM.

4.4. Assignació de conjunts de propietats.

4.5. Supressió tipo BIM.

 

5.         Importació amidaments multiplataforma.

5.1. Configuració de la importació.

5.2. Gestió d’importacions.

5.3. Criteris sobre escriptura d’amidaments existents.

 

6.         Revisió de les línies d’amidaments.

6.1. Comprovació amb el Visor BIM-Viewer.

6.2. Indicació de la revisió.

 

7.          Autodesk-Revit.

 

 

Ponent: ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ITEC
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 20 i 27 de febrer de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 8 hores  

Director/docent
ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.