ESert
JORNADES PROFESSIONALS -2: Tipus de treballs i documentació en l'encàrrec professional + visat telemàtic
EGI1180202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 16 de febrer de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran. arquitecta, Departament de Visat de la Demarcació de Girona del Coac,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i col·laboradors del despatx que estiguin interessats a iniciar-se o  aprofundir en:

   . Tipus de treballs

   . Documents de l’encàrrec professional

   . Projecte d’edificació

   . Documents per l’elaboració del projecte. Eines COAC

   . Preparació del projecte en format .PDF

   . Tramitació telemàtica dels expedients de visat al PORTAL DE TRÀMITS del COAC.

 

Objectius

Coneix quins són els treballs més habituals  i els documents de l’encàrrec professional que en formen part.

El projecte d’edificació  i el seu contingut.

Presentació de les eines disponibles del COAC per a la redacció de projectes.


Pel que fa al visat telemàtic, conèixer com preparar la documentació en PDF, quins programes es poden utilitzar,  com generar un PDF des de qualsevol programa, preparar les pàgines abans d’agrupar-les i muntar un fitxer PDF amb els seus marcadors.


Pel que fa a la tramitació telemàtica dels expedients: introducció al PORTAL DE TRÀMITS del COAC i els tràmits que es poden realitzar, els estats dels expedients i la seva visualització en el portal de tràmits, signatura electrònica i verificació amb SMS, Obertura d’un expedient, generació de la fitxa de característiques i enviament de documents PDF i documents de tipus formulari. 

 

Programa

Part 1:    -      Tipus de treballs

- Documents de l’encàrrec professional.

- Projecte d’edificació

- Eines COAC per a al redacció de projecte


Part 2:    

La digitalització total dels expedients de visat permet que  després de 15 anys de posada en marxa del visat telemàtic, tots els arquitectes puguin organitzar-se el seu propi arxiu digital, amb la documentació dels seus projectes ordenada en fitxers PDF, facilitant així la gestió d’arxiu. 

- Preparació de la documentació en PDF

- Tramitació telemàtica al PORTAL DE TRÀMITS del COAC 

- Exemple de Visat d’un nou expedient

 

Ponent: Lurdes Ferran, Cap de Visat. Departament de Visat de la Demarcació de Girona del COAC.

Aclariments

ACLARIMENTS DE PREUS:

Arquitectes amb menys de 5 anys d'haver acabat la carrera - 10 euros per jornada (Inscripcions a PREU ENTITATS CONVENIADES)

Joves arquitectes (menys 40 anys) col.legiats - gratuït (Inscripcions a COAC JOVE)

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 16 de febrer de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 h,
Durada 3 hores  

Director/docent
Lurdes Ferran. arquitecta, Departament de Visat de la Demarcació de Girona del Coac,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.