ESert
Jornada eines per modelat, el pressupost i la certificació d'obra en entorns BIM
EGI1180204
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 6 de febrer de 2018 ,
Horari

de 10:30 a 13:30 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Ferran Bermejo Nualart, Director Tècnic de l'ITeC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics de l'edificació  

Objectius

L'aplicació del BIM comporta una sèrie de canvis en els processos de projecte i obra que fan necessària la disponibilitat d'eines i recursos adaptats a aquest nou món de digitalitazió profunda. Els arquitectes, han de tenir coneixements bàsics d'aquest nou entorn de treball per tal d'utilitzar aquestes noves eines i mantenir un nivell d'interlocució adient amb tots els agents que s'involucren en un procés BIM.

En aquest context l'ITeC ha realitat un esforç notable per a posar a disposició eines que permetin als arquitectes facilitar el treball en entorn BIM ens les àrees de modelatge d'edificis, així com en la generació de pressupostos i seguiment d'obra basats en sistemes gràfics.

L'objectiu de la sessió és el de donar a conèixer aquestes eines, les seves possibilitats i comprendre els conceptes bàsics sota els quals treballen, per tal que els tècnics que hagin de treballar aplicant BIM al seus projectes estiguin preparats per a donar-hi resposta. 

Programa

- El marc col.laboratiu BIM a l'hora d'abordar pressupostos.
- Introducció als conceptes bàsics del format IFC.
- Objectes pel modelatge.
Pausa
- Organització i fluxos de treball per a fer amidaments i pressupostos en BIM.
- Certificació gràfica d'obres en BIM.


Ponents:
Ferran Bermejo Nualart, Director Tècnic de l'ITeC
Elena Pla Cuyàs, Desenvolupament BIM de l'ITeC

Els assistents a la sessió podran disposar d'una llicència temporal gratuïta i una oferta específica sobre el software TCQ per a BIM.
 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimarts 6 de febrer de 2018 ,
Horari

de 10:30 a 13:30 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Ferran Bermejo Nualart, Director Tècnic de l'ITeC,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.