ESert
JORNADES PROFESSIONALS -5: El pressupost i la qualitat del treball del despatx professional
EGI1180502
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 18 de maig de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Jose Maria Gutierrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar el seu despatx actual o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és la d’obtenir les eines i coneixements per a valorar el cost de la redacció i direcció dels projectes així com la valoració de la feina feta.

Programa

EL PRESSUPOST

1.      a.  Algunes reflexions

2.      b.  El pressupost anual (la carta de navegar de l’empresa)

       . Decisions prèvies: Despeses directes i despeses indirectes.

       . Previsió de ventes

       . Previsió de despeses

       . El cost hora promig.

       . Hores potencials.

3.      c. Anàlisis del pressupost

4.     d.  Control del pressupost. El compte de resultats.

5.     e.  Advertències.

6.     f.   Les inversions. Les amortitzacions.

7.     g.   Els beneficis

8.     h.   La tresoreria

9.     i.   La pòlissa de crèdit

 

 LA QUALITAT DEL TREBALL

 

10.  j.  El control de qualitat del treball (els certificats de qualitat).

       . La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes.

       . El “full de dades inicials” i “normativa aplicable”

       . El “full de seguiment”

       . El control del replanteig

       . El “full de presentats”

11.   k. La satisfacció del client

12.   l. Noves tendències: BIM

 

Aclariments

ACLARIMENTS DE PREUS:

Arquitectes amb menys de 5 anys d'haver acabat la carrera - 10 euros per jornada (Inscripcions a PREU ENTITATS CONVENIADES)

Joves arquitectes (menys 40 anys) col.legiats - gratuït (Inscripcions a COAC JOVE) 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 18 de maig de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Jose Maria Gutierrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.