ESert
Gestión económica de un despacho de arquitectura (3a edició)
EBC2180404
COAC

Lugar
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Fechas
El 9, 16 i 23 de abril del 2018,
Horario

Lunes de 16:00 a 20:00h,
N. horas 12 horas  

Director/docente
Josep Maria Gutiérrez, arquitecto de 080 arquitectura,
Idioma Catalán El cobro de la matrícula se hará efectivo antes del inicio del curso o módulo del postgrado.


(*) Estudiantes, arquitectos no colegiados y otros profesionales del sector.

(**) Colegiados de otros colegios profesionales y asociaciones con los que tenemos convenio.

A quien va dirigido

 
Arquitectos que quieran profundizar y analizar la gestión económica de su despacho o por los que quieran prepararse para abrir su propio despacho.

Objetivos

El objetivo de este curso es la de obtener las herramientas y conocimientos para ayudar a transformar un despacho en una empresa de arquitectura.

Programa

Sessió 1 · dilluns 09/04/18 de 16:00 a 20:00h

Presentació
      Qui som
      Plantejament del curs
La situació de l’arquitecte:
01. L’estudi d’arquitectura com a empresa
      La necessitat d’organitzar-se com empresa
      Què és una empresa?
02. Càlcul d’honoraris
      Conseqüències d’un encàrrec
      Conceptes previs:
   -  La banalització de la professió
   -  Els arquitectes i el diner
   -  L’arquitecte vol guanyar diners
   -  L’arquitecte ha de saber guanyar diners
   -  Que fa l’arquitecte per guanyar diners
   -  Un últim consell
      Com calculem els honoraris?
      Segons barems COAC
      Segons hores invertides
      Càlcul per a l’Administració
03. La proposta d’honoraris
      La negociació
      El contracte
      Increment d’honoraris
04. La factura
      La necessitat de facturar
      Com facturar al llarg del projecte
      El seguiment de la factura
05. El control econòmic del projecte
      El Planning del projecte
      La necessitat d’apuntar les hores
      Control econòmic dels col·laboradors
06. La satisfacció del client
 
 
Sessió 2 · dilluns 16/04/18 de 16:00 a 20:00h
 
07. El control de la qualitat del treball (els certificats de qualitat)
      La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes
      El “full de dades inicials” i “normativa aplicable”
      El “full de seguiment”
      El control del replanteig
      El “full de presentats”
      La satisfacció del client
08. Noves tendències: BIM
09. Criteris empresarials
      Filosofia empresarial. Principis i objectius
      Què? Com? Qui? Quan?
      Com muntar una empresa d’arquitectura? (i com desmuntar-la)
10. DAFO
      Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats
11. Pla de màrqueting
      Anàlisi
      Objectius
      Segmentació
      Planificació
      Pressupost
      Execució
 
 
Sessió 3 · dilluns 23/04/18 de 16:00 a 20:00h
 
12. Control polític de l’empresa (organigrama)
      Consell d’administració
      Director general
      Gerent
13. Algunes reflexions
14. El pressupost anual (la carta de navegar de l’empresa)
      Decisions prèvies: costos directes o costos indirectes
      Previsió de vendes
      Previsió de despeses
      El cost hora promig
      Hores potencials
15. Anàlisi del pressupost
16. Control del pressupost. El compte de resultats
17. Advertències
18. Les inversions. Les amortitzacions 
19. Els beneficis
20. La tresoreria 
21. La pòlissa de crèdit

Aclaraciones

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lugar
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Fechas
El 9, 16 i 23 de abril del 2018,
Horario

Lunes de 16:00 a 20:00h,
N. horas 12 horas  

Director/docente
Josep Maria Gutiérrez, arquitecto de 080 arquitectura,
Idioma Catalán El cobro de la matrícula se hará efectivo antes del inicio del curso o módulo del postgrado.


(*) Estudiantes, arquitectos no colegiados y otros profesionales del sector.

(**) Colegiados de otros colegios profesionales y asociaciones con los que tenemos convenio.