ESert
Gestió econòmica d'un despatx d'arquitectura (4a edició)
EBC2180601
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
El 7, 14 i 28 de maig del 2018,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Maria Gutiérrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar la gestió econòmica del seu despatx o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és la d’obtenir les eines i coneixements per ajudar a transformar un despatx en una empresa d’arquitectura.

Programa

Sessió 1 · dilluns 07/05/18 de 16:00 a 20:00h

Presentació
      Qui som
      Plantejament del curs
La situació de l’arquitecte:
01. L’estudi d’arquitectura com a empresa
      La necessitat d’organitzar-se com empresa
      Què és una empresa?
02. Càlcul d’honoraris
      Conseqüències d’un encàrrec
      Conceptes previs:
   -  La banalització de la professió
   -  Els arquitectes i el diner
   -  L’arquitecte vol guanyar diners
   -  L’arquitecte ha de saber guanyar diners
   -  Que fa l’arquitecte per guanyar diners
   -  Un últim consell
      Com calculem els honoraris?
      Segons barems COAC
      Segons hores invertides
      Càlcul per a l’Administració
03. La proposta d’honoraris
      La negociació
      El contracte
      Increment d’honoraris
04. La factura
      La necessitat de facturar
      Com facturar al llarg del projecte
      El seguiment de la factura
05. El control econòmic del projecte
      El Planning del projecte
      La necessitat d’apuntar les hores
      Control econòmic dels col·laboradors
06. La satisfacció del client
 
 
Sessió 2 · dilluns 14/05/18 de 16:00 a 20:00h
 
07. El control de la qualitat del treball (els certificats de qualitat)
      La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes
      El “full de dades inicials” i “normativa aplicable”
      El “full de seguiment”
      El control del replanteig
      El “full de presentats”
      La satisfacció del client
08. Noves tendències: BIM
09. Criteris empresarials
      Filosofia empresarial. Principis i objectius
      Què? Com? Qui? Quan?
      Com muntar una empresa d’arquitectura? (i com desmuntar-la)
10. DAFO
      Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats
11. Pla de màrqueting
      Anàlisi
      Objectius
      Segmentació
      Planificació
      Pressupost
      Execució
 
 
Sessió 3 · dilluns 28/05/18 de 16:00 a 20:00h
 
12. Control polític de l’empresa (organigrama)
      Consell d’administració
      Director general
      Gerent
13. Algunes reflexions
14. El pressupost anual (la carta de navegar de l’empresa)
      Decisions prèvies: costos directes o costos indirectes
      Previsió de vendes
      Previsió de despeses
      El cost hora promig
      Hores potencials
15. Anàlisi del pressupost
16. Control del pressupost. El compte de resultats
17. Advertències
18. Les inversions. Les amortitzacions 
19. Els beneficis
20. La tresoreria 
21. La pòlissa de crèdit

Aclariments

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 

EMPRESA COLABORADORA:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
El 7, 14 i 28 de maig del 2018,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Maria Gutiérrez, arquitecte de 080 arquitectura,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.