ESert
Jornada UTM - georeferenciació
EGI1180303
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 13 de juny de 2018,
Horari

de 12:00 a 14:00,
Durada 2 hores  

Director/docent
Oriol Poch i Óscar Germán Vázquez Asenjo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats que treballin amb documentació topogràfica georeferenciada tant d’edificis com de parcel·les, per tal de tramitar-la davant del Registre del Cadastre. 

Objectius

Com fer-ho servir i responsabilitats en l’execució del treball. 

Programa

A) Coneixements tècnics generals del que significa la georeferenciació i  de la documentació i mitjans al nostre abast.
B) Obtenció dels informes de validació gràfica alternativa de la parcel.la i arxiu .gml d’edificis, per lliurar-los a la propietat.
 

Oriol Poch, Arquitecte, tècnic a l'Oficina Consultona Tècnica (OCT) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Óscar Germán Vázquez Asenjo, Registrador de la Propietat de Lloret num. 1. 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 13 de juny de 2018,
Horari

de 12:00 a 14:00,
Durada 2 hores  

Director/docent
Oriol Poch i Óscar Germán Vázquez Asenjo,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.