ESert
Projectes d'impacte paisatgístic
EGI1180403
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 12, 19 i 26 d'abril de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Belmunt i Àgata Buscemi, arquitectes paisatgistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres professionals que tinguin interès en conèixer aspectes d’integració paisatgística aplicables a diferents escales i contextos d’intervenció, tant en l’entorn natural com en l’urbà.

Objectius

Capacitar per la redacció d’estudis d’integració paisatgística i el disseny i la redacció de projectes integrats amb el seu entorn, assolint nocions bàsiques i coneixements pràctics de projectació urbana/arquitectònica/paisatgística, buscant solucions de compatibilitat, sostenibilitat i equilibri. 

Programa

Jornada 1. Dijous 12.04.18

El paisatge com a sistema complex estructurant del projecte

Introducció als continguts del projecte d’integració paisatgística i a la comprensió del paisatge com a sistema estructurant, condicionant en els processos i en les dinàmiques de transformació antròpica.

- Comprensió del medi, valors i fragilitats del lloc

- Criteris i mesures d’integració paisatgística a adoptar segon el cas

 

Jornada 2. Dijous 19.04.18

Continguts de l'estudi d'impacte i integració paisatgística.

Marc legal. Sostenibilitat. Ecologia

La legislació sobre paisatge i la legislació urbanística i territorial estableixen les finalitats del document d’impacte i integració paisatgística.

 

Jornada 3. Dijous 26.04.18

Estructura del document

Casos d’estudis i projectes

Es presentaran casos d’estudis i projectes amb diferents condicionants, tant a escala territorial com a escala urbana.

  

Ponents: Jordi Bellmunt, arquitecte paisatgista.

             Àgata Buscemi, arquitecta paisatgista. 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 12, 19 i 26 d'abril de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Jordi Belmunt i Àgata Buscemi, arquitectes paisatgistes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.