ESert
Curs bàsic de Revit (8a edició)
EBC3180502
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 10/05/2018 al 15/06/2018,
Horari

Divendres de 15:30 a 19:30 (excepte a la primera sessió),
Durada 24 hores  

Director/docent
Anna Generó, arquitecta - Pixel 51,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 03/05/18

Tria una opció:

Preu general (*):
384.00 €

COAC JOVE (**):
360.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
336.00 €

Entitats conveniades:
336.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
288.00 €


Places totals: 30



El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

 
Aquesta és una formació presencial retransmesa en directe per videoaula, dirigida a persones que vulguin intriduir-se en el disseny BIM.
 
El curs està dirigit a arquitectes, aparelladors, enginyers, delineants, estudiants i interioristes.

Objectius

Aprendre a desenvolupar projectes amb la tecnologia BIM a través de l’aplicació Autodesk Revit.
 
Al final de la formació l'alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture.
 
Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà l'ús dels elements constructius bàsics que permetran a l'alumne crear estructures arquitectòniques.
 
També s'ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderizat el que permetrà a l'alumne crear projectes arquitectònics.
 
El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

Programa

SECCIÓ 1: REVIT BÀSIC: MODELAT
 
MÒDUL 1: PRESENTACIÓ REVIT
1.1 INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.
1.2 INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.
1.3 BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.
1.4 ENTORN DE TREBALL: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.
1.5 INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.
1.6 INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.
1.7 INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.
 
MÒDUL 2: INICI D'UN PROJECTE EN REVIT
2.1 ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.
2.2 OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderizat, regió de retallada i ocultar / mostrar elements.
2.3 VINCULACIÓ D'ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.
2.4 INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.
2.5 EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.
2.6 EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.
 
MÒDUL 3: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)
3.1 NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.
3.2 FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.
3.3 MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.
3.4 ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.
3.5 FONAMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.
 
MÒDUL 4: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)
4.1 PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.
4.2 FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.
4.3 BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.
4.4 ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d'escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.
4.5 COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.
 
 
SECCIÓ 2: REVIT INTERMIG: MODELAT I DOCUMENTACIÓ 
 
MÒDUL 5: DOCUMENTACIÓ D'UN PROJECTE EN REVIT
5.1 CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.
5.2 TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l'extracció de dades i la seva exportació.
5.3 CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.
5.4 ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.
5.5 PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la representació gràfica amb grossors i tipus de línia.
 
MÒDUL 6: TOPOGRAFIA I PLATAFORMES
6.1 TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.
6.2 PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.
6.3 ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.
 
MÒDUL 7: MODELAT AMB MASSES
7.1 MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.
7.2 MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.
 
MÒDUL 8: RENDERITZAT
8.1 EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.
8.2 LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.
8.3 CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d'una càmera.
8.4 RECORREGUTS: Realització d'un recorregut en una edificació.
8.5 RENDERITZAT: Mètodes de renderizat, exportació d'imatges i vídeos. Render in Cloud.
 
 
DOCENT:
Anna Generó i Carles Vilá, arquitectes - Pixel 51 - www.pixel51.net

Aclariments

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
- Tots els professors del curs són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els curs es farà sobre l'última versió disponible del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Es facilitaran instruccions de descarrega, instal·lació.
- Es facilitarà documentació en format pdf.
- Certificat oficial de Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs (sempre que hagi assistit al 80% de les classes).

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les presentacions preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE