ESert
Inspecció tècnica de l'edifici: ITE
EGI1180503
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 17, 24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 20 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Tècnics interessats en afrontar amb solvència professional els reptes que planteja la Inspecció Tècnica d’Edificis d’Habitatges dins l’àmbit català.  

Objectius

El curs té per objectius donar a conèixer el marc normatiu i,  específicament, capacitar als participants en el reconeixement, i avaluació de l’estat de conservació d’edificis d’habitatges existents, en la redacció de l’Informe ITE i dels documents vinculats (comunicats, eficiència, accessibilitat, llibre de l’edifici); finalment, també es vol tractar la gestió dels processos que se’n poden derivar (comunicats, mesures cautelars, diagnosi, intervencions, etc).

En tractar-se d’un curs de metodologia pràctica, en paral·lel a la transmissió de continguts, es reclamarà la participació activa dels alumnes en fòrums, exercicis i discussions en un entorn cordial i virtual, així com la realització d’un exercici pràctic assimilable a un encàrrec professional.

Objectius específics:

- informar sobre el marc legislatiu relatiu a l’edifici existent
- aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius 
- formular criteris per la detecció i avaluació de lesions i deficiències 
- oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència professional la redacció de l’informe
- proposar metodologies per l’avaluació integral de l’edifici

- donar a conèixer mecanismes per a la seva gestió 

Programa

Jornada 1 – Dijous 17.05.2018

10.00-14.00 h.             

Presentació del curs
Protocols d’inspecció d’edificis d’habitatges (1993-2015)
La inspecció visual. Metodologia, límits i recomanacions
Presentació del fòrum
Enunciat del cas pràctic
Ramon Muñoz, arquitecte

 

Jornada 2 – Dijous 24.05.2018

10.00-14.00 h.            

Reconeixement de sistemes constructius (I)
Detecció i Avaluació de deficiències en obra grossa
Cèsar Díaz, doctor arquitecte

 

Jornada 3 – Dijous 31.05.2018

10.00-11.30 h.             

El marc normatiu de la ITE
Anna Fabregat, arquitecta
 

11.30-14.00 h.              
Reconeixement de sistemes constructius (II)
Detecció i Avaluació de deficiències en Instal·lacions
Alfred Fernández, arquitecte

 

Jornada 4 – Dijous 07.06.2018

10.00-12.00 h.             

Accessibilitat i eficiència en edificis existents
Lluis Gibernau, arquitecte

12.00-14.00 h.              

Edició de la ITE
Text i imatge. El nou programari web
Ramon Muñoz, arquitecte.

 

Jornada 5 – Dijous 14.06.2018 

10.00-14.00 h.              

Mesures cautelars
Comunicats
Llibre de l’edifici existent
Diagnosi qualitativa i estudis aprofundits 
Pla estratègic d’Intervencions (curt, mig i llarg termini)
Comentari de casos pràctics 
Conclusions
Ramon Muñoz i Alfred Fernández, arquitectes

Durant el curs, els alumnes hauran de realitzar un exercici que consisteix en la redacció d'una ITE.

Nota:

Ponents pendents de confirmació.

Els continguts d'aquest curs coincideixen en part amb els del Mòdul 1: Inspecció i diagnosi d'edificis del Postgrau de Rehabilitació. 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 17, 24 i 31 de maig i 7 i 14 de juny de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00,
Durada 20 hores  

Director/docent
Ramon Muñoz, arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.