ESert
ESCOLA D'ESTIU: Interpretació dels càlculs estructurals
EBC3180605
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 27/06/2018 al 25/07/2018,
Horari

Dimecres de 16:00 a 20:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Amalio Rivas Zaragüeta, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Arquitectes, enginyers, graduats i altres professionals de la construcció interessats en el disseny i càlcul estructural, així com les seves comprovacions i revisions.
 
Curs inclòs a "ESCOLA D'ESTIU 2018": Amb la voluntat d’impulsar la formació dels arquitectes col·legiats, l’Escola Sert ha programat a partir del proper mes de juny, una sèrie de cursos intensius amb un descompte del 50% per a arquitectes col·legiats al COAC per tal de respondre a la constant evolució del sector, acompanyant a l’arquitecte en el desenvolupament del seu exercici professional i en l’exploració dels nous perfils d’ocupació. Descompte inclòs en el preu publicat.

Objectius

L’objectiu del curs és establir els criteris estructurals bàsics necessaris per a la revisió dels resultats obtinguts de programes informàtics que “calculen” estructures d’edificació.

S’exposaran de manera breu, les aplicacions comercials més utilitzades, analitzant els pros i contres de la seva utilització. També es parlarà dels criteris conceptuals i pràctics que permeten l'anàlisi, des de diferents punts de vista, dels resultats obtinguts informàticament en el càlcul de pòrtics d'edificació de formigó armat.

S’analitzaran diferents situacions basades en casos reals.

 

Programa

COMPROVACIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS INFORMÀTICS DEL CÀLCUL ESTRUCTURAL

1.INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS

1.1. Objecte del curs

1.2. Aplicabilitat i limitacions dels programes actuals dedicats al càlcul d'estructures d'edificació.

1.3.Com es reben els resultats del càlcul: llistats, gràfiques, plànols, memòria.

1.4.Fases obligades i successives per al disseny estructural. Diferència entre dissenyar i calcular.

1.5. Algunes indicacions per al disseny i concepció de les estructures d'edificació.

1.6. La rigidesa dels elements i el fonament del mètode de relaxació. Exercicis.

1.7. Pautes del comportament de pòrtics de formigó armat a càrregues verticals i horitzontals. Diagrames d'esforços. Edificis d'altura regular i edificis alts.

 

2.COMPROVACIONS I CONTROL

2.1. Model d'anàlisi. L'equilibri global. Exercici

2.2. Revisió de les accions utilitzades en el càlcul. Discussió i errors. Exemples.

2.3. Procedència d'hipòtesis empleades en el càlcul. Normativa que les regula.

                2.3.1 Hipotesis simples. Exercici de comprovació.

                2.3.2 Hipotesis combinades i envolvents d'esforços.

2.3.2.1. Control de les hipòtesis empleades a través d'un exemple real que utilitza un programa comercial de càlcul.

2.3.2.2. Hipótesis adequades per al control d'ESTATS LÍMITS :

A la SUPERESTRUCTURA

                                               --Esforços en jàsseres i pilars

                                               -- Fletxes en jàsseres. Exercici de comprovació. Repercussions

                                               --Desplom de pilars.

                             Als FONAMENTS:

                                               --Enfonsament del sòl

                                               --Capacitat estructural del fonament

                                               --Determinació d'assentaments.

2.4. Control del predimensionat: seccions a utilizar per a jàsseres i pilars.

Esercici pràctic d'un pòrtic regular.

2.5. Control dels esforços obtinguts. Mètodes de comprovació simplificats. Exemples

2.5.1. per les accions verticals.

2.5.2. per les accions horitzontals.

2.6. Control de l'armat en jàsseres i pilars: mètode ràpid de comprovació.Exercici.

 

3.RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS

 

Distribució del temari:

Jornada 1: 27 de juny 2018

1.INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS ( de 1.1 a 1.5)

 

Jornada 2: 4 de juliol 2018

1.INTRODUCCIÓ I CONCEPTES BÀSICS ( 1.6 a 1.7)

 

Jornada 3: 11 de juliol 2018

2.COMPROVACIONS I CONTROL (de 2.1 a 2.3)

 

Jornada 4: 18 de juliol 2018

2.COMPROVACIONS I CONTROL (de 2.4 a 2.5)

 

Jornada 5: 25 de juliol 2018

2.COMPROVACIONS I CONTROL ( 2.6)

3.RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 27/06/2018 al 25/07/2018,
Horari

Dimecres de 16:00 a 20:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Amalio Rivas Zaragüeta, doctor arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.