ESert
Gestió fiscal de l'empresa
EBC2180905
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/09/2018 al 11/10/2018,
Horari

De dilluns a dijous de 18.00 a 20.30 h, excepte els festius,
Durada 40 hores  

Director/docent
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya - Egara Formació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Curs presencial subvencionat obert a persones que necessiten formació en "gestió fiscal de l'empresa".

Objectius

- Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses.
- Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d’utilitat en el seu entorn professional i empresarial.
- Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques.
- Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos.
- Com optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas.
 
 
Curs subvencionat per:
     

Programa

1.    Les obligacions mercantils
2.    Les obligacions fiscals
2.1. La fiscalitat i l’empresa
2.2. Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari
2.3. L’empresa i els impostos directes
2.4. Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica
2.5. Calendari i pressupost per la creació d’una empresa
2.6. Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa
3.    Preparació de la documentació per a la liquidació d'imposats
 
Els dies del curs en funció dels dos grups són els següents:
 

Grup 1 (10 SESSIONS):

 De 9.30h a 13:30h els dies:

Setembre

dilluns 17, dimarts 18, dijous 20, dimarts 25, dijous 27.

Octubre

dimarts 2, dijous 4, dimarts 9, dijous 11, dimarts 16.

Grup 2 (16 SESSIONS):

 De 18.00h a 20.30 els dies:

 Setembre

Dijous 12, d
ivendres 13, dilluns 17, dimarts 18, dimecres 19, dijous 20, dimarts 25, dimecres 26, dijous 27.

 Octubre

Dilluns 1, dimarts 2, dimecres 3, dijous 4, dilluns 8, dimarts 9, dimecres 10.

El grup de tarda ja està complet, només queden places pel grup del matí. 

 

Aclariments

Les places són limitades a 25 persones i s'assignaran per ordre d'inscripció, sempre i quan compleixin els requisits establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en les seves bases reguladores.
 
Que són:
- Com a mínim el 60% dels alumnes del curs hauran de ser persones treballadores ocupades
- El 75% dels alumnes hauran de pertànyer a algun d'aquests col·lectius:
1. Persones treballadores ocupades: de petites i mitjanes empreses, dones, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores de baixa qualificació, amb discapacitat
2. Persones aturades: dones, joves, amb discapacitat, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats/ades de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb risc d’exclusió social.
3. Persones cuidadores no professionals
 
Una vegada realitzada la inscripció, l'Escola Sert confirmarà els alumnes admesos, segons els criteris descrits anteriorment. 
 
Es lliurarà un diploma acreditatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a totes les persones que hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions presencials. L’assistència a menys del 75% de les classes presencials no donarà dret a l’obtenció d’aquest diploma acreditatiu.
 
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs. L’anul·lació de la matrícula un cop començat el curs no donarà lloc a cap acreditació i impedirà a la persona matricular-se a cap altra acció formativa subvencionada mentre no finalitzi l’activitat que ha abandonat. 
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 12/09/2018 al 11/10/2018,
Horari

De dilluns a dijous de 18.00 a 20.30 h, excepte els festius,
Durada 40 hores  

Director/docent
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya - Egara Formació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.