ESert
Jornada de Rehabilitació Energètica - Girona
EGI1180602
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 20 de juny de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Anna Casas i Arcadi de Bobes, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

És imprescindible estar colegiat/da per poder assistir a aquesta jornada. 

Aquestes jornades van dirigides a professionals implicats en la rehabilitació d’edificis, particularment des de la seva vessant energètica, que vulguin aprofundir més del que és habitual i conegut en el tema. 

Objectius

-  Entendre el “funcionament” energètic dels edificis, per tal d’establir les estratègies bàsiques de la rehabilitació energètica.

- Conèixer els recursos tècnic-econòmics a l’abast.

- Despertar l’interès en l’aprofundiment en el tema. 

Programa

- Perquè es consumeix energia als edificis?. El confort.

- Perquè es consumeix massa energia en alguns edificis?. Demanda, consum, eficiència, gestió.

- Diagnosi energètica; energia oculta.

- Aplicació de la matriu FODA (fortaleses, oportunitats, debilitats, amenaces) a l’anàlisi i rehabilitació energètica.

-  Intervencions sobre la demanda.

- Intervencions sobre els elements tècnics i les instal·lacions i la seva gestió. 

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia. 
2.En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a esert.gir@coac.cat
3.Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.
4.No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

5. En cas de no venir i no comunicar la baixa es cobraran 10€ en concepte de gestió. 

  

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 20 de juny de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 4 hores  

Director/docent
Anna Casas i Arcadi de Bobes, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.