ESert
JORNADES PROFESSIONALS -6: BIM: CONTEXT I TENDENCIA
EGI1180603
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 22 de juny de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Xavier Atero, arquitecte de Píxel51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar el seu despatx actual o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

Objectius

 

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin tenir una visió àmplia sobre la metodologia BIM (Building Information Modeling). El curs està enfocat des d'una perspectiva d'usos, explicant les implicacions de l'adopció dels usos BIM més comuns a cada fase de l'edificació.

Al final de la formació l'alumne tindrà una visió global de la metodologia BIM, entendrà les possibilitats que ofereix l'adopció d'aquesta metodologia i les implicacions de la seva adopció pel negoci. 

 

Programa

SECCIÓ 1: INTRODUCCIÓ A BIM

 

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A BIM

1.1 QUÈ ÉS BIM?: Motivació i introducció a la metodologia BIM

1.2 CANVIAR A BIM?: Implicacions en l'adopció de la metodologia BIM. Descripció dels avantatges, desavantatges i àrees per definir en BIM.

1.3 CLARIFICACIONS PRÈVIES: Conceptes importants a tenir en compte en referència al concepte BIM.

1.4 OBJECTIUS I USOS BIM: Introducció als diferents usos i objectius del BIM dins d'un projecte.

 

MÒDUL 2: CONCEPTES BIM

2.1 TERMINOLOGIA BIM: Glossari de termes específics BIM.

2.2 LOD I LOI: Nivells de detall i d'informació.

2.3 PROTOCOLS I BEP: Documents i contractes per a la realització de projectes en BIM.

2.4 PERFILS BIM: Nous rols i funcions.

2.5 DIMENSIONS EN BIM: 3D, 4D, 5D, 6D i 7D.

2.6 BIM MANAGEMENT: Figura del BIM Manager i protocols BIM.

2.7 OPEN BIM: Interoperabilitat entre programaris i formats. Format IFC.

 

SECCIÓ 2: USOS BIM

 

MÒDUL 3: MODELAT (3D)

3.1 INTRODUCCIÓ: Presentació i exemples de modelatge 3D en un projecte.

3.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

3.3 LOD I LOI: Nivells de detall i informació.

3.4 MODELAT ARQUITECTÒNIC: Característiques i exemples específics de modelatge arquitectònic.

3.5 MODELAT D'ESTRUCTURES: Característiques i exemples específics de modelatge d'estructures.

3.6 MODELAT D'INSTAL·LACIONS: Característiques i exemples específics de modelatge d'instal·lacions.

3.7 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

3.8 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

 

MÒDUL 4: GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (3D)

4.1 INTRODUCCIÓPresentació i exemples de generació de documentació en un projecte.

4.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

4.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

4.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

4.5 GENERACIÓ DE PLANTILLA: Exemple pràctic d'extracció de plànols i taules de planificació des de Revit.

 

MÒDUL 5: REVISIÓ DEL DISSENY (3D)

5.1 INTRODUCCIÓ: Aspectes bàsics per a la revisió del disseny en BIM.

5.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

5.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

5.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

5.5 PROCÉS DE REVISIÓ: Exemple pràctic del procés de revisió del disseny.

 

MÒDUL 6: COORDINACIÓ (3D)

6.1 INTRODUCCIÓ: Presentació i exemples de coordinació en un projecte.

6.2 OBJECTIUS: Descripció dels objectius i avantatges derivats de l'adopció d'aquest ús.

6.3 REQUISITS: Relació de requisits necessaris per a l'adopció d'aquest ús.

6.4 PROGRAMARI: Programes disponibles per a l'adopció d'aquest ús.

6.5 COORDINACIÓ: Exemples per a promoció.

 

MÒDUL 7: PLANIFICACIÓ (4D)

 

MÒDUL 8: AMIDAMENTS (5D)

 

MÒDUL 9: PRESSUPOSTOS (5D)

 

MÒDUL 10: CERTIFICACIONS OBRA (4D)

 

MÒDUL 11: ANÀLISI (3D)

 

MÒDUL 12: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I CERTIFICACIONS(6D)

 

MÒDUL 13: AS BUILT (3D)

 

MÒDUL 14: FACILITY MANAGEMENT (7D)

 

MÒDUL 15: GENERACIÓ DE CONTINGUT VISUAL (3D)

 

SECCIÓ 3: BIM MANAGEMENT

MÒDUL 16: PLATAFORMES CDE

 

MÒDUL 17: LICITACIONS

 

MÒDUL 18: IMPLANTACIÓ BIM

18.1 ÀREES D'IMPLANTACIÓ: Àrees d'implantació BIM dins d'una organització

18.2 DESPATXOS D'ARQUITECTURA: Implantació del BIM en un despatx d'arquitectura

18.3 ENGINYERIES: Implantació del BIM en una enginyeria

18.4 DESPATXOS D'ARQUITECTURA TÈCNICA:Implantació del BIM en un despatx d'arquitectura tècnica

18.5 CONSTRUCTORES: Implantació del BIM en una constructora

18.6 INSTAL·LADORES: Implantació del BIM en una instal·ladora

18.7 PROMOTORES: Implantació del BIM en una promotora

18.8 ENTITATS PÚBLIQUES: Implantació del BIM en una entitat pública

18.9 COSTOS DE LA IMPLANTACIÓ: Costos associats a una implantació 

 

SECCIÓ 4: BIM AL MÓN

 

MÒDUL 19: ESTAT DEL BIM PER REGIONS

  

Aclariments

ACLARIMENTS DE PREUS:

Arquitectes amb menys de 5 anys d'haver acabat la carrera - 10 euros per jornada (Inscripcions a PREU ENTITATS CONVENIADES)

Joves arquitectes (menys 40 anys) col.legiats - gratuït (Inscripcions a COAC JOVE) 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 22 de juny de 2018,
Horari

d'11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Xavier Atero, arquitecte de Píxel51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.