ESert
MONOGRÀFIC: Presentació de l'eina ADMITEPRO
AGF150525
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 25 de maig de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Aday Guerra, Enginyer informàtic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

ADMITEPRO és una eina amb la qual es poden realitzar còmoda i ràpidament formularis, inspeccions Informe d'Avaluació de l'Edifici des d'un dispositiu iPad o Tablet Android, així com des d'un Mac o PC. És possible realitzar fotos, gravar vídeos i incloure notes de veu que permetin documentar des del dispositiu totes les evidències trobades durant les inspecció.

Programa

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC i arquitectes col·legiats, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit

 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC

08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 25 de maig de 2015,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Aday Guerra, Enginyer informàtic,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.