ESert
CURS DE REHABILITACIÓ D'ESTRUCTURES I FONAMENTS. (M2 DEL POSTGRAU EN REHABILITACIÓ)
EGI1181006
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 11 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre del 2018 i 10, 17 i 24 de gener del 2019 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 44 hores  

Director/docent
Cèsar Díaz: Doctor arquitecte i David Lladó: Arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 
Arquitectes, altres professionals i estudiants interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis.

Aquest curs correspon al Mòdul 2 del Postgrau en Rehabilitació 

Objectius

Coneixement, detecció, identificació i diagnòstic dels danys i patologies estructurals a l’edificació. Establiment de sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements constructius més habituals en: fonaments, estructures de murs de càrrega, de formigó, sostres de biguetes de fusta i metàl·liques, etc.

Programa

Jornada 1 - Dijous, 11 d’octubre de 2018

10,00-11,55 h. Normativa aplicable a la Rehabilitació  

Lluís Guibernau, arquitecte

12,05-14,00 h. Actuacions inicials en un procés de Rehabilitació

Paulino Vicente, Arquitecte

 

Jornada 2 - Dijous, 25 d’octubre de 2018

10,00-11,55 h. Diagnosi i terapèutica d'estructures de fusta.

Félix Ruiz, Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic

12,05-14,00 h. Diagnosi i terapèutica d'estructures de fusta. Proposta d'escala de gravetat de danys a edificis

 

Félix Ruiz, Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic

 

Jornada 3 - Dijous, 8 de novembre de 2018

10,00-11,55 h. Principis generals d’avaluació resistent de les estructures muràries

Josep Lluís González, Doctor Arquitecte

12,05-14,00 h. Exemples d’Aplicació

Josep Lluís González, Doctor Arquitecte

 

Jornada 4 - Dijous, 15 de novembre de 2018

10,00-11,55 h. Diagnosi i tècniques d’interpretació en estructures muràries

Robert Brufau, Doctor Arquitecte

12,05-14,00 h. Presentació de casos reals d’intervenció exposats pels seus autors

Robert Brufau, Doctor Arquitecte

 

Jornada 5  - Dijous, 22 de novembre de 2018

10,00-11,55 h. Exemples pràctics: Reforços de biguetes ceràmiques

Josep Manel Hernández, Arquitecte Tècnic

12,05-14,00 h. Característiques generals de les fonamentacions existents, antics i moderns. Casos més habituals de danys deguts a la fonamentació i tècniques de reparació

Robert Brufau, Doctor Arquitecte

 

Jornada 6 - Dijous, 29 de novembre de 2018

10,00-11,55 h. Introducció als apeuaments de murs i pilars existents

Robert Brufau, Doctor Arquitecte

12,05-14,00 h. Exemples pràctics de dimensionat dels apeuaments

Robert Brufau, Doctor Arquitecte

 

Jornada 7 - Dijous, 13 de desembre de 2018

10,00-11,55 h. Diagnosi Intervenció en Estructures de Formigó Armat.

Mecanismes de dany

Marta Solé, Arquitecta

12,05-14,00 h. Diagnosi Estructural

Laia Picarín, Arquitecta

 

Jornada 8 - Dijous, 20 de desembre de 2018

10,00-11,55 h. Tècniques d’Intervenció

Marina Vila, Arquitecta Tècnica

12,05-14,00 h. Casos reals d’intervenció

Amparo Lecha, Arquitecta Tècnica

 

Jornada 9 - Dijous, 11 de gener de 2019

10,00-11,55 h. Diagnosi i terapèutica de parets de tàpia. 

Félix Ruiz, Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic

12,05-14,00 h. Anàlisi de casos reals sobre fusta i tàpia. 

Félix Ruiz, Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic

 

Jornada 10 - Dijous, 17 de gener de 2019

10,00-11,55 h. Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes de fusta.

Exemples pràctics

David Lladó, arquitecte

12,05-14,00 h. Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes metàl.liques.

Exemples pràctics

David Lladó, arquitecte

 

Jornada 11 - Dijous, 24 de gener de 2019

10,00-11,55 h. Exemples pràctics: Rehabilitació de la casa Garriga-Nogués,  Fundació Godia  

Juan Ignacio Eskubi, arquitecte

12,05-14,00 h. Resolució de la pràctica del mòdul

David Lladó, Arquitecte

 

Coordinador: David Lladó, arquitecte

 

Durant el curs es realitzarà un exercici pràctic. La dedicació necessària per part dels alumnes s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives.

També es realitzarà una visita d'obra. 

Aclariments

Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació (Mòdul 2), el qual es pot convalidar per a obtenir el títol de Postgrau.

El Mòdul 1 - Inspecció tècnica de l'edifici: ITE , d’aquest postgrau, el vam realitzar durant els mesos de maig i juny del 2018.

Els propers mòduls del postgrau els anirem realitzant al llarg del 2019 i 2020.

 

Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant el curs seran sota el seu propi risc. 


MATRÍCULA

 

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

 

EMPRESA COL·LABORADORA:

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dijous 11 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre del 2018 i 10, 17 i 24 de gener del 2019 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 hores,
Durada 44 hores  

Director/docent
Cèsar Díaz: Doctor arquitecte i David Lladó: Arquitecte,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.