ESert
JORNADES PROFESSIONALS -7: CÀLCUL ESTRUCTURAL BÀSIC
EGI1180903
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 28 de setembre de 2018,
Horari

d’ 11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Dr. Miquel Llorens, arquitecte i professor de la Universitat de Girona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes que vulguin tenir una visió global sobre les estructures així com la realització d'alguns càlculs senzills.

Objectius

Les estructures d’edificació són una part indissociable del fet arquitectònic. I com tals, incideixen de forma substancial en el projecte.

En aquesta sessió es preveu repassar conceptes transversals als coneixements adquirits durant el transcurs del estudis i/o la pràctica professional. 

Programa

-          Adequació entre model de càlcul i la realitat física.

-          Diferències de plantejament entre el càlcul d’obra nova i càlcul de rehabilitació.

-          Plantejament i validació dels esquemes estructurals inicials.

 

La sessió anirà acompanyada d’exemples d’aplicació, on es solucionaran casos habituals relacionats amb la pràctica diària. 

Aclariments

ACLARIMENTS DE PREUS:

Arquitectes amb menys de 5 anys d'haver acabat la carrera - 10 euros per jornada (Inscripcions a PREU ENTITATS CONVENIADES)

Joves arquitectes (menys 40 anys) col.legiats - gratuït (Inscripcions a COAC JOVE)  

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 28 de setembre de 2018,
Horari

d’ 11:00 a 14:00 hores,
Durada 3 hores  

Director/docent
Dr. Miquel Llorens, arquitecte i professor de la Universitat de Girona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.