ESert
CURS D'EINES PER LA LECTURA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC(2) - ARQUEOLOGIA, EL SUBSÒL (postposat)
EGI1190202
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 19 i 26 de febrer de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Maribel Fuertes Avellaneda, Arqueòloga,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en el patrimoni arquitectònic  

Objectius

El curs pretén presentar, resoldre dubtes i dotar d'eines als arquitectes i els tècnics municipals per a poder conèixer les particularitats del patrimoni arquitectònic existent abans de les seves intervencions de reformes o rehabilitacions, des de la legalitat actual, a la comprensió de la seva evolució. En aquest cas s'incidirà en el sub-sòl. 

Programa

Jornada teòrica – 16 de febrer, de 10:00 a 14:00 h

 

1.- Que és l’arqueologia:

Mètode arqueològic:

.- Treball de camp.

.- Treball de laboratori.

.- Resultats finals: Memòries arqueològiques i publicacions.

 

2.- Per què serveix l’arqueologia: Motivacions i objectius

Síntesi de resultats:

.- Aplicació de les dades extretes de la intervenció arqueològica als projectes d’obra.

.- Aplicació de les dades extretes de la intervenció arqueològica al context històric de l’indret.

.- Arqueologia preventiva: el cas de la ciutat de Girona.

 

3.- Intervencions arqueològiques en el marc de projectes arquitectònics i urbanístics

3. 1.- Gestió patrimoni arqueològic:

Departament de Cultura-Direcció General del Patrimoni Cultural

            Servei d’arqueologia

            Comissió Territorial del Patrimoni Cultural

Ajuntaments, catàlegs de protecció, llicències

 

3. 2.- Intervencions arqueològiques en figures de protecció

.- BCIN

.- EPA

.- BCIL i jaciments del catàleg municipal

.- Tipus d’intervencions: Estudis previs/ controls arqueològics/ excavacions en extensió

 

4.-  Autoritzacions de les intervencions arqueològiques:

.- Tramitacions dels permisos de intervenció arqueològica

.- Drets i Deures de la promoció i constructors segons la Llei de Patrimoni.

.- Drets i Deures de l’arqueòleg director segons la Llei de Patrimoni.

.- Desenvolupament de les intervencions arqueològiques en el context d’unes obres

.- Tractaments de restes mobles (dipòsits definitius)

.- Tractaments de restes immobles: integració/eliminacions/cobriments/posada en valor/ museïtzacions.

 

Docents: Maribel Fuertes Avellaneda. Arqueòloga

                 Susana Manzano Vilar . Arqueòloga territorial de la Generalitat de Catalunya

 

 

Jornada pràctica – 25 de febrer, de 10:00 a 14:00 h

 

Visites a diferents intervencions arqueològiques realitzades a la ciutat de Girona.

 

Intervencions finalitzades:

.- Edificis amb restes museïtzades al seu interior

.- Edificis amb un coneixement exhaustiu de la seva evolució històrica amb integració de les restes arqueològiques i patrimonials (amb un ús que no permet la museïtzació)

Intervencions arqueològiques en curs:

.- Edificis on s’hi està realitzant una intervenció arqueològica.

.- Edificis amb projectes per iniciar amb plantejaments de projectes de recerca arqueològica des de l’inici.

 

Docents: Maribel Fuertes Avellaneda. Arqueòloga

Amb Col.laboració de GRETA

 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 19 i 26 de febrer de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
Maribel Fuertes Avellaneda, Arqueòloga,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.