ESert
CURS SMART TERRITORIS / TERRITORIS INTEL·LIGENTS
EGI1190301
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 19 i 26 de març i 2, 9, 23 i 30 d’abril de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Miguel Mayorga, arquitecte,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 19/03/19

Selecciona:

Preu general (*):
384.00 €

COAC JOVE :
336.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
336.00 €

Entitats conveniades (**):
336.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
288.00 €


Places totals: 25El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està a arquitectes i altres tècnics relacionats amb aquest àmbit.   

Objectius

Introduir des d’un enfoc crític, holístic i integral, a través de reflexions sobre conceptes teòrics, exemplificació de casos d’actualitat i exercicis pràctics, una visió sobre els potencials de l’ús de les noves tecnologies a la gestió i millora de les condicions de l’hàbitat urbà. Amb la finalitat de:

- Comprendre els avantatges i límits de l’aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.

- Formular un conjunt de criteris per a la valoració d’aplicacions, casos d’estudi i experiències.

- Reflexionar sobre possibles noves solucions tecnològiques per a la gestió de la ciutat.

 

COMPETÈNCIES

- Entendre i explicar les oportunitats, riscos i potencials de l’aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.

- Valorar de forma crítica els productes, les aplicacions, casos d’estudi i experiències en Smart Cities.

- Reflexionar i debatre sobre la proposta de noves solucions tecnològiques aplicables a problemàtiques concretes de la gestió de la ciutat.

  

Programa

BLOC I.  Teoria, definició i conceptes

Tema 1: Smart Cities. Ciutats intel·ligents i ciutats sostenibles. Casos paradigmàtics.

Tema 2: Smart Cities, aproximacions Top-down i botton-up. Smart City i Smart Citizens.

Tema 3: Smart City Trends. Tendències actuals, àrees i àmbits en les Smart Cities.

Conferència: Urban Centers i Centres d’innovació urbana. Ca l'Alier en 22@ (Barcelona). Arq. David Martínez. 

 

BLOC II.  Aplicacions a la gestió de la ciutat

Tema 4: Smart Mobility, Espai públic i Hàbitat urbà. Ciutat i mobilitat avui i perspectives de futur.

Tema 5: Smart Governance. Data-City i participació ciutadana.

Tema 6: Gestió d’infraestructures i serveis urbans.

Conferència: Centre de resiliència urbana de Barcelona. Ing. Manuel Valdés.

 

BLOQUE III.  Anàlisis espacial

Tema 7: Real-time Cities. Seguiment del projecto del curs C.

Tema 12: Smart City i Green & Blue Infrastructure.

Tema 13: Smart City. Anàlisis espacial. 

Conferencia: Data Viz. Anàlisis, simulació i visualització de dades. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona. Ing. Jorge Rodríguez. 

 

 

 

Coordinador: Miguel Mayorga, arquitecte. 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 19 i 26 de març i 2, 9, 23 i 30 d’abril de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Miguel Mayorga, arquitecte,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 19/03/19

Tria una opció:

Preu general (*):
384.00 €

COAC JOVE :
336.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
336.00 €

Entitats conveniades (**):
336.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
288.00 €


Places totals: 25El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.