ESert
JORNADES SOBRE CRITERIS D'ACCESSIBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC
EGI1190603
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 18 i 25 de Juny de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
x.garciamila@coac.net,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 18/06/19

Selecciona:

Preu general (*):
100.00 €.

COAC JOVE :
40.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
40.00 €.

Entitats conveniades (**):
40.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
40.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 25El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants d'arquitectura i tècnics de l'administració.

  

Objectius

Aprofundir sobre els temes d’accessibilitat en espais públics: des dels carrers i places fins a l’accés dels edificis i experimentar què vol dir accessibilitat més enllà de les definicions normatives. 

  

Programa

JORNADA 1 – dimarts 18 de juny de 2019

1.1 Introducció

 • Definició d’accessibilitat
 • Evolució de l’accessibilitat
 • Principis del Disseny Universal (Ron Mace, CUD, NCS University)
 • Axiomes sobre accessibilitat

 

1.2 Paràmetres d’anàlisi

 • Tipus de carrers, amplada lliure de pas/vorera, alçada lliure
 • Límits, paviments, pendents, guals de vianants
 • Elements urbanització, pilones i fitons, elements mobiliari urbà, zones infantils, punts perillosos
 • Indrets especials: parcs urbans, jardins i parcs naturals, platges, altres
 • Obres i bastides
 • Indisciplina viària

 

1.3 Normatives d’aplicació

 • Normatives
  • Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
  • Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d’accessibilitat de Catalunya
  • Llei 13/2014, de 3o d’octubre d’accessibilitat de Catalunya
 • Terminis d’aplicació
 • Criteris generals
 • Intervencions en entorns existents
 • Criteri de proporcionalitat
 • Problemàtica d’aplicació

 

1.4 Anàlisi comparatiu de les normatives d’accessibilitat a l’espai públic

 • Canvis a destacar
 • Itinerari de vianants
 • Itinerari mixt de vianants i vehicles
 • Paviments
 • Paviment tàctil indicador (PTI)
 • Reixes, escocells i registres
 • Guals de vehicles
 • Problemàtiques i projectes  

Ponent: Marta Garcia-Milà Mateu, arquitecta de la Secció d’Accessibilitat de la Diputació de Barcelona.

 

JORNADA 2 – dimarts 25 de juny de 2019

1.1 Realitat actual i exemples

 • La realitat actual de l’accessibilitat, una necessitat creixent en el parc construït.
 • Exemples i sol.lucions.

Ponent: M. Mercè Corominas, arquitecta

1.2 Anàlisi dels diferents graus de mobilitat

Ponent: Albert Carbonell (president), Anna Ma. Guillén (vicepresidenta) i Josep Planiol (vocal) de MIFAS

 

Aclariments

Amb la col·laboració de MIFAS 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 18 i 25 de Juny de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 8 hores  

Director/docent
x.garciamila@coac.net,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 18/06/19

Tria una opció:

Preu general (*):
100.00 €.

COAC JOVE :
40.00 €.

Col·legiats amb quota bàsica:
40.00 €.

Entitats conveniades (**):
40.00 €.

Col·legiats amb tram complementari:
40.00 €.

Pre-matrícula

Places totals: 25El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.