ESert
CAMPUS PROFESSIONAL PUMA: Patologia, reparació, reforç i impermeabilització del formigó armat
EGI1190505
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 30 de maig de 2019,
Horari

de 13:00 a 14:30 h.,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Carlos Muñoz Guillen, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants d'arquitectura i altres tècnics de l'edificació. 

Objectius

Conèixer diferents solucions per a la rehabilitació energètica d'edificis.  

Programa

. Patologia i reparació del formigó armat

     - Procediments de reparació segons uneen 1504

     - Morters de reparació segons uneen 1504

     - Morters porògens

     - Resines epoxi per injecció de fissures

     - Inhibidors de corrosió migratoris

. Introducció al reforç d’ estructures amb fibra de carboni

. Impermeabilització i protecció del formigó armat

      - Sistemes cimentosos morcem dry (f y sf plus) per la contenció d’ aigua potable

    -  Sistemes morcem dry (e y pu) per la contenció d’ aigües residuals y combustibles.

    - Sistema morcem cover (membrana líquida de poliuretà per impermeabilització de cobertes.

Ponent: Carlos Muñoz Guillen, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Aclariments

Nota: Un cop acabada la jornada, hi haurà una mica de pica pica per a realitzar un networking amb els que s’hagin matriculat prèviament. 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dijous 30 de maig de 2019,
Horari

de 13:00 a 14:30 h.,
Durada 1.5 hores  

Director/docent
Carlos Muñoz Guillen, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.