ESert
MONOGRÀFIC: Tot el que vols saber sobre valoracions immobiliàries i mai t'has atrevit a preguntar
AGF160222
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 22 de febrer de 2016,
Horari

de 18:30 a 20:30 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, president UAPFE, expert en valoracions immobiliàries i urbanístiques. ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFC.

Objectius

Sessió oberta, en format de seminari, en la qual els assistents podran preguntar i posar en comú tots aquells aspectes de concepte que els inquietin o encurioseixin en referència a les valoracions immobiliàries i urbanístiques. 

El ponent, i una fila zero de prestigi en el camp de les valoracions, donaran resposta i si convé, la discutiran des dels diferents punts de vista.

Programa

Els assistents poden formular les preguntes que desitgin al voltant del tema a tractar. 

A dia d'avui hi ha un llistat de qüestions plantejades que podeu veure i ampliar al següent enllaç:

http://www.arquitectesexperts.com/les-tardes-temtiques/monogrfic-22-2-2016-clinicvaloracions1022016

Aclariments

Aquesta jornada té un preu de 10€ per membres de l'AAEPFC, que tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (10€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 22 de febrer de 2016,
Horari

de 18:30 a 20:30 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Pere González Nebreda, president UAPFE, expert en valoracions immobiliàries i urbanístiques. ,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.