array(7) { [0]=> object(stdClass)#453 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(1) "1" ["codi"]=> NULL ["nom_modalitat"]=> string(45) "Edificis de nova planta de promoció pública" ["ajuda"]=> NULL } [1]=> object(stdClass)#454 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(2) "28" ["codi"]=> NULL ["nom_modalitat"]=> string(102) "Intervencions de Restauració en el Patrimoni. Inclou obres de restauració, rehabilitació o reforma." ["ajuda"]=> NULL } [2]=> object(stdClass)#455 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(2) "16" ["codi"]=> string(0) "" ["nom_modalitat"]=> string(52) "Edificis d’ús no residencial de promoció privada" ["ajuda"]=> NULL } [3]=> object(stdClass)#456 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(2) "44" ["codi"]=> NULL ["nom_modalitat"]=> string(106) "Intervencions en espais exteriors. Inclou obres en espais exteriors: espai urbà, urbanització i paisatge" ["ajuda"]=> NULL } [4]=> object(stdClass)#457 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(2) "14" ["codi"]=> string(0) "" ["nom_modalitat"]=> string(57) "Edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada" ["ajuda"]=> NULL } [5]=> object(stdClass)#458 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(1) "7" ["codi"]=> NULL ["nom_modalitat"]=> string(156) "Intervencions en espais interiors, Inclou interiorisme, arquitectura d’interiors i arquitectures efímeres: exposicions, escenografia (de durada temporal)" ["ajuda"]=> NULL } [6]=> object(stdClass)#459 (4) { ["PK_modalitat"]=> string(2) "15" ["codi"]=> string(0) "" ["nom_modalitat"]=> string(59) "Edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada" ["ajuda"]=> NULL } }

11a Mostra d'Arquitectura de Tarragona
5è Premi Alejandro de la Sota

 
 Presentació

Indicar la modalitat que s'inscriu l'obra *

Edificis de nova planta, d'ús públic
Edificis de nova planta, d'ús privat
Rehabilitació: Obres de restauració, rehabilitació o reforma
Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme
Interiorisme: Intervenció en espais interiors i muntatges efímers

 Autoria

(1)
 

 

(1)

 Obra

Indicar la data en què la obra es va finalitzar MM/AA. Per exemple 01/16. *

*
N E

Els camps marcats amb * són obligatoris

Comprova que les dades siguin correctes abans d'enviar-les.

Protecció de dades personals.- En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, us informem que les dades personals facilitades a aquest formulari, seran tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la participació de l’arquitecte indicat a la Mostra d’Arquitectura de Tarragona. i al Premi , Alejandro de la Sota sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades a tercers aliens a l’organització dels mateixos, és a dir, als membres del Jurat i a la Diputació de Lleida. Les dades facilitades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que els seus titulars no exerceixin cap dret dels que els emparen. No es comunicaran a tercers aliens, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el consentiment previ dels titulars. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible i tractades de forma agregada per realitzar estadístiques per l'estudi i anàlisis de les necessitats de les activitats professionals i les necessitats socials relacionades amb l’Arquitectura i l’Urbanisme. Teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les mateixes i la limitació i oposició al seu tractament, per la qual cosa us haureu d’adreçar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5 08002 Barcelona, o enviar un correu electrònic a dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del document oficial d’identitat o passaport, indicant el tipus de dret que voleu exercir. També teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix, però pot impedir la participació en el Premi o la Mostra. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)., si considereu que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent. Consulteu la nostra política de compliment del RGPD a https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals