3a Mostra d'Arquitectura Barcelona

 Modalitats

Indicar la modalitat que s'inscriu l'obra / treball *

Modalitats 1

Edificis amb ús residencial
Edificis amb ús no residencial
Intervencions parcials
Intervencions paisatgístiques i ordenació d'espais urbans
Intervencions urbanístiques i de planejament

Modalitats 2

Altres Modalitats (nou espai d’inscripció)
Aquestes Modalitats inclouen accions, tasques i treballs d'intervenció en entorns com el de l'expressió artística, el sector de serveis, la consultoria i organització, en el mon de l'administració pública local, la indústria, ... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessàriament- a l'edificació o al planejament (ja inclosos a les Modalitats 1), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.


 Autoria

(1)
 

 

(1)

Tipus de promoció:
 Treball

Indicar la data en què el treball es va finalitzar MM/AA. Per exemple 01/16. *

N E

Els camps marcats amb * són obligatoris

 Bases
  He llegit i accepto les següents bases
  He llegit i dono el meu consentiment per el tractament de les meves dades personals.


Comprova que les dades siguin correctes abans d'enviar-les.