transparent

Parc de Bombers de Montjuic

El nou Parc de Bombers de Montjuïc s’emplaça en el solar resultant de la confluència de l’Avinguda Josep Carner, el Passeig de Montjuïc i la vessant de la muntanya. L’edifici es col•loca en paral•lel a l’avinguda reconeixent la seva importància com a eix d’entrada i sortida a la ciutat. Amb clara vocació horitzontal, remarcada pels 100m de longitud del volum de formigó de la planta primera, el cos de la torre de pràctiques esdevé l’únic contrapunt vertical, fet que permet mantenir en tot moment, la referència de la muntanya de Montjuïc. L’articulació del programa funcional es duu a terme mitjançant la distinció entre les parts vinculades a la pròpia activitat del cos de bombers, ubicades totes elles a cota carrer, i les relacionades amb l’aspecte residencial, ubicades en planta primera.

Obra seleccionadaManuel Ruisánchez

arq@ruisanchez.net

www.ruisanchez.net


Armengol Enginyers - Instal·lacions
Eulàlia Aran - Arq. Tècnic. Consultor
Boma - Estructures

Tornar
Pg. Josep Caner 48-56, Barcelona, Barcelona
Veure el mapa més gran