transparent

HABITATGE UNIFAMILIAR

L’edifici, de forma rectangular, s’emplaça a l’interior de la parcel·la prioritzant la longitud principal del solar, enretirant-se de manera desigual dels diferents límits de la mateixa. Volumètricament, l’edifici està format per un cos rectangular de tres nivells decalats: planta soterrani, planta baixa i planta primera. La planta soterrani destinada a garatge i espai d’instal·lacions, enretira la façana per on es produeix l’accés rodat a l’edifici 3 m respecte la façana del nivell superior de planta baixa, configurant un porxo sota la mateixa a nivell de la planta soterrani. Els espais habitables es situen tots en un sòl nivell de planta baixa. Les façanes nord i sud d’aquest volum coincideixen amb les corresponents del volum inferior; l’accés principal a l’habitatge es produeix en un punt intermedi de la façana lateral d’aquesta planta, al que s’arriba mitjançant una rampa peatonal de dimensió suficient per a l’accés rodat ocasional. En planta primera, es situa el volum d’accés a la coberta, amb un espai distribuïdor tancat i una coberta transitable delimitada espacialment amb una estructura perimetral. La resta de la coberta es plana no transitable. La planta soterrani es situa 90 cm per sota de la cota de rasant del carrer, de manera que l’accés al garatge presenta una rampa de pendent suau. La relació de la rasant definitiva del terreny exterior respecte la planta principal de l’habitatge és diferent en els espais de dia i de nit. Els espais de dia guarden una relació directa interior-exterior, sense desnivells, en tant que la zona de dormitoris es manté el desnivell garantint una major privacitat d’aquests espais.Claudina Esquerda Baiget
Montserrat GinÉ MaciÀ

montserratgine@coac.net; claudina@coac.net


Garriga Enginyers - Instal·lacions
Cabezas, Gongora I Moreno, Slp - Càlcul Estructura
GlÒria Esteve DoladÉ - Col·laborador Despatx
Jorge Salinas LamÚa - Col·laborador Despatx
Andres Vicente Menendez - Aparellador

Tornar
Carrer Arquitecte Morera I Gatell, 81, Lleida
Veure el mapa més gran