transparent

Passarel·la per a vianants al riu Segre a Lleida

La passarel•la es disposa, a partir del marge dret, alineada segons la directriu fixada per la projecció del carrer República de Paraguai sobre l’avinguda Alcalde Areny i l’espai buit entre dos de les edificacions del nou Campus Universitari. La passarel.la s’ha entès sempre composada de dues parts ben diferenciades, tant en la seva solució tipològica i constructiva, com en la seva vessant funcional. La part principal o pont pròpiament dit, de formigó, conceptualment sòlid, es el que marca l’itinerari directe entre un marge de riu i l’altre. Té un ample constant de 5 metres. Una meitat amb secció de calaix de 160 cm de cantell suportada directament per les piles, i l’altra meitat es una llosa amb voladís amb un cantell que arranca amb 45 cm i acaba amb 20 cm.. L’ús d’aquesta part de la passarel.la resta limitat al simple pas de vianants. El seu aspecte final es correspon amb l’acabat del formigó vist i llis. En el costat d’aigües avall, a l’anterior part conceptualment sòlida, s’hi enganxa una part més lleugera i variable en la seva disposició, configuració i dimensió. El seu aspecte final des de l’exterior de la passarel.la, té a veure amb la xapa d’acer corten i des de l’interior amb el material fibroplàstic. Comença amb una marquesina en voladís que dóna la benvinguda als vianants que arriben per Alcalde Areny, convidant-los a creuar el riu. Continua amb forma de barana, vertical, delimitant l’ample controlat de 5 metres d’aquest primer tram de passarel.la. Es despenja, en posició horitzontal, ampliant l’ample efectiu fins als 7,75 metres, que ja permeten quelcom més que el simple pas, com ara el descans momentani i la relació entre els vianants. Finalment es deslliga del tauler de formigó, desplaçant-se horitzontal i verticalment, introduint així una nova passarel.la en rampa dins de la pròpia passarel.la. Aquesta part lleugera i mutant està més lligada al passeig relaxat, al repòs i contemplació, com també al esbarjo, per la qual cosa introdueix un itinerari a partir de la bifurcació que condueix en un suau descens a través de les rampes de formigó cap al passeig i zona enjardinada de la canalització. Entre els dos itineraris esmentats i per tant entre les dues tipologies constructives, a partir del tram central de la passarel.la, apareix una escletxa de vidre que talla la continuïtat entre els dos tipus de paviments, deixant entreveure les costelles d’acer corten i el riu que passa a sota. A continuació de l’ escletxa surt un plec que fa les funcions de banc i que més endavant es transforma en el calaix estructural que suporta la rampa de baixada cap a la canalització. Es justament aquí, a partir de la bifurcació que s’obre un gran buidat, deixant respirar el parc i els arbres, que continuen la seva ascensió per damunt del tauler -recordem que és aquí on tenim la menor alçada sota el pont- d’aquesta manera el passeig per qualsevol dels braços es produeix ja enmig de la natura. En aquesta zona, sota la passera, les activitats lúdiques són més relacionades amb el repòs i el passeig. Els paviments responen a la mateixa duplicitat que la estructura, així sobre la estructura de formigó apareix un paviment continu d’aglomerat asfàltic de color negre, mentre que sobre la estructura metàl•lica s’hi disposen conceptualment peces en sec, formades per tauler de material fibroplàstic translúcid. Puntualment es produeixen “plecs” en aquests taulers, originant diversos bancs. L’enllumenat s’ha resolt amb una tira lineal horitzontal de fluorescència incorporada a la barana, en el costat d’aigües amunt. En el costat d’aigües avall, es a dir en la part lleugera i canviant, es proposa en les seves diferents parts un enllumenat més difús i canviant cromàticament a través dels panells translúcids de fibroplàstic. Finalment per motius aliens a l’equip de projecte, la passarel•la no es va executar amb formigó i acer corten, si no totalment amb acer, això sí, mantenint la mateixa geometria projectada. Tot allò que abans es diferenciava pel material, ara ho fa pel color.Ramon Domènech Companys

rdomenech@coac.net


Pedelta Enginyeria - Càlcul Estructura

Tornar
República Paraguai-alcalde Areny / Campus Udl, Lleida
Veure el mapa més gran