transparent

HABITATGE GASCON-AFONSO

El conjunt defineix un habitatge unifamiliar aïllat. La planta baixa, encaixada en el terreny a nivell de vial peatonal, lliga els espais interiors amb la terra i es destina a activitats diürnes. La planta primera es destina a zona de dormitoris i espais complementaris. Les plantes baixa i primera queden connectades per dos grans dobles espais. Els paraments exteriors de façana, estan revestits amb pedra natural de dos colors diferents i aplacats de fusta, ressaltant la volumetria del conjunt. Totes les disposicions i solucions, procuren una alta sostenibilitat i eficiència del conjunt. Les disposicions del conjunt comporten la continuïtat entre els espais interiors i amb l’exterior; i la presència dels espais exteriors, en la vivència habitual dels usuaris de l’habitatge. Els espais enjardinats es fan presents, en tot moment, per als usuaris de l’habitatge; la seva percepció és la de viure en continuïtat amb la terra i l’espai obert.Albert Reig Florensa
Ramon Mª Reig Masana

info@reigarquitectes.com

reigarquitectes.com

Tornar
Lleida
Veure el mapa més gran