transparent

REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL NUCLI ANTIC DE SOLSONA

REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI CATALOGAT ENTRE MITGERES AL NUCLI ANTIC DE SOLSONA QUE HA PATIT DIVERSES MODIFICACIONS DURANT MÉS DE 3 SEGLES. L’IMMINENT COL•LAPSE DE LA COBERTA I DE L’ÚLTIM FORJAT OBLIGA A BUSCAR UNA SOLUCIÓ RÀPIDA AMB PANELLS DE FUSTA PREFABRICADA RECOLZANT-SE ALS MURS DE PEDRA PERIMETRALS, COM SI D’UNA 'TAPA' DE FUSTA ES TRACTÉS. ES VAN EXECUTAR EN MENYS DE CINC DIES A L’OBRA, REDUINT-SE ELS COSTOS. S’HA MANTINGUT LA VOLUMETRIA DE LA COBERTA EN 'W' AMB DUES OBERTURES ALS CARRERS COM A LES 'EIXIDES' TRADICIONALS DE SOLSONA. LES OBERTURES FAN DE CAPTADORS DE RADIACIÓ SOLAR A L’HIVERN. A L’ESTIU PERMETEN LA VENTILACIÓ CREUADA, MENTRE UNES LAMES ORIENTABLES I EL PORXO PROTEGEIXEN DE L’INCIDÈNCIA SOLAR. S’HA REHABILITAT CONSERVANT I POSANT EN VALOR ELS ELEMENTS MÉS SINGULARS DE L’EDIFICI (ARC, CUB DE VI, ESCALA, ESTRUCTURA DE FUSTA, ETC), ADAPTANT-SE EL PROGRAMA A LA SEVA PRESÈNCIA I RESPECTANT EL CARÀCTER ORIGINAL DE L’EDIFICI.Anna Feu I Jordana
Carlos Godoy Bregolat

feugodoy@feugodoy.com

www.feugodoy.com

Tornar
Dominics Nº9 - Solsona, Abella De La Conca
Veure el mapa més gran