transparent

Reurbanització Plaça Major de Benavent de Segrià

Reurbanització de la Plaça Major de Benavent de Segrià. La plaça major preexistent consistia en una plaça dins de la plaça. Aquesta placeta interior quedava voltada perimetralment per una calçada de vehicles que, des de el carrer Major podien accedir als edificis que la conformen i als estrets carrers del nucli antic. Dissortadament, la superfície realment útil pel vianant d‘aquest àmbit de 1.146 m2 era només de 272 m2 (un 24 %), la plaça no estava arbrada, l’accés a la mateixa era dificultós per les barreres urbanístiques no resoltes i, finalment els 272 m2 centrals s’acabaven d’ocupar parcialment per la parada de bus de la línia Benavent-Lleida. En resum, un monument al vehicle. El procés de reurbanització del nucli antic del poble va recuperant un paviment a un únic nivell en la xarxa de estrets carrers del nucli, que conflueixen a la plaça major i la placeta de la església. La topografia del nucli configura aquest conjunt d’espais caient en pendent, des de la plaça de l’Església, situada en la cota mes alta del casc antic, fins al carrer Major (antiga carretera) passant per la plaça Major. En base a les circumstancies exposades, el projecte vol assolir els següents objectius: Configurar una plaça de màxima superfície útil, tant des de la eliminació de barreres arquitectòniques com des de la recuperació del espai dels vianants. La plaça Major tindrà l’accés de vehicles restringit als usuaris amb pilones retràctils (residents, emergències i comerç). Tot i que el desnivell entre el punt mes alt i el mes baix de la plaça es de 2 metres es configura una plaça plana no horitzontal, amb desnivell però sense ressalts, enrasada amb tots els accessos que hi connecten o travessen. En aquests sentit es vol convertir en una mena de “vall” que recull les diferents pendents des de la cota alta. La geometria de la pavimentació, a manera de corbes de nivell, respon a aquest concepte, entès mes com un concepte de recollida i aglutinador que pròpiament topogràfic. La distribució dels usos, Tot i ser una plaça recuperada per al vianant i la col•lectivitat, continua estan delimitada per edificis i accessos als mateixos, de manera que els usos mes estàtics s’agrupen en l’interior i van seguint la traça direccional que comunica l’església amb el carrer Major (punts de major i menor cota). Es genera com una mena de oasi que ressegueix la pendent de la plaça. Arbres, bancs, font i paviments tous es situen en aquest àmbit, que es el mes necessitat de protecció i frescor en els mesos durs de l’estiu.Salvador Giné Macià

s.gine@coac.net

Tornar
Benavent De Segria
Veure el mapa més gran