transparent

22 Habitatges a Balaguer

22 HABITATGES EN L’ÀMBIT DE LA “LA REGUERETA” NUCLI ANTIC DE BALAGUER Condicionants del projecte: Profunditat de la parcel•la i irregularitat dels seus límits. Confronta a un carrer superior i a una plaça inferior. El desnivell entre el carrer i la plaça d’uns 3,5 m La petita amplada de les parcel.les (façanes) del nucli antic. El tractament de les façanes de la zona que consisteix en estucats o arrebossats i pintats de colors variats i ve regulat per el marc urbanístic. Proposta: • L’alineació obligatòria a dos façanes ( una a un carrer i una a plaça) i la forma irregular de la parcel.la ens condueixen a una proposta de dos blocs comunicats mitjançant un espai central- • Aquest pati central protagonitza la actuació. 1. Orientat a Sud i amb visera, com a captador de llum i regulador climàtic al estiu. 2. Es el contenidor del únic nucli d’accessos per als dos blocs 3. Es comunica directament amb el carrer i la plaça.  Al carrer mitjançant corredor en rampa  A la plaça mitjançant un espai fluït amb aquesta zona de traça medieval 4. Es desenvolupa com un element mes lliure no condicionat per la normativa urbanística del carrer i posa de manifest el contrast existent en el projecte entre aquest espai interior i les façanes exteriors a carrer. Aspecte que enriqueix la proposta. En el pati hi passen coses. • La orientació i disposició dels habitatges es favorable (al menys el 80% habitatges disposa d’1 hora de sol en les condicions fixades) • Els 11 habitatges de 1D tenen una superfície útil inferior als 40 m2 i els 11 de 2D una superfície aproximada als 50 m2 • La configuració de les façanes, condicionada per l’entorn i la normativa urbanística, contempla: 1. El tipus d’obertura de l’entorn, ordenat segons alineació de vial en nucli vell, amb balcons o terrasses de semblants proporcions. 2. Parcel.lació de façana estreta característica d’aquest nucli antic. Creiem necessari donar un tractament fraccionat a la façana, mantenint un ample teòric de parcel.la equivalent al general del nucli.Manel Castellnou Perucho
Salvador Giné Macià

s.gine@coac.net

Tornar
Balaguer
Veure el mapa més gran