transparent

CASAL PER A LA GENT GRAN

La creació de l’equipament suposa l’enderroc de l’edificació anomenada Mas Miralles i la construcció d’un nou edifici de planta baixa i tres. Un edifici veí afectat provoca que la solució final es desenvolupi en dues fases, encara pendent d’execució la urbanització del passatge interior. La solució adoptada proposa un volum regular, orientat a NS, que descansa sobre un sòcol irregular que ocupa el solar i que defineix la planta baixa. La disposició dels espais es repeteix a les plantes pis: un passadís central que comunica les aules orientades a Sud, amb el nucli de serveis orientat a Nord. S’aprofita l’eixamplament de la planta baixa semisoterrada per configurar l’espai relacional i l’accés. La combinació de la protecció solar i de l’aplicació de material 100% reciclat defineix la façana principal, formada per un parament continu de lames de Plàstic Urbà Reciclat (contenidor groc) amb un sistema d’obertura plegable vertical, desenvolupat per aprofitar els residus com a matèria prima.Marisol Carrillo

mcarrillo@ajmataro.cat


Ramon TeixidÓ Ramon - Aparellador
Joan Francesc Garcia - Càlcul Estructura
Manel Alba Aperador - Enginyer Tècnic
Miquel Coca Hidalgo - Instal·lacions

Tornar
Carrer Pla De Bages 49, Mataro
Veure el mapa més gran