transparent

Casa DFJ

DOLCE VITA Els intangibles del nostre clima són maravellosos, quan se'ls pot copsar, ... Vam iniciar l'obra amb l'elecció de la parcel.la. El turó també l'havien elegit abans els romans. El projecte, de programa complex, es genera amb les relacions interior-exterior: nivells, espais intermitjos. Són un interior molt obert i lluminós, i un exterior acotat i dividit, però que es dispara inesperadament amb la coberta inundada. Varietat de situacions i ambients, alguns més relacionats amb l'horitzó, d'altres amb el mini jardí, d'altres amb el canvi de llum, que sorprenentment es resolen amb un volum compacte i ajustat a topografia, bastit amb un únic material, gres porcel.lànic de gran format d'un color gris verdós canviant que s'integra cromàticament. Incorpora elements d'aprofitament d'aigua (coberta inundada, cisterna, aigües grises), reducció de consum energètic (envolvent ventilada, pati, aigua de coberta, tancaments, instal.lacions) i jardineria autòctona.Carles Jordà Pujol

jorda@coac.cat

www.jordaarquitectes.com


Jaume Floriach Vives - Arquitecte Tecnic
Jose Carrasco Hortal - Càlcul Estructura

Tornar
C/ Amadeu Creus I Rosés, 3, Teia
Veure el mapa més gran