transparent

REFORMA HABITATGE

Edifici construït cap al 1900 i en desús des de feia més de 30 anys, en un estat de conservació precari i sense valor en el seu interior.

Es desmunta tot l’interior, incloent la coberta, però mantenint-ne el ràfec amb dentell i la façana. Es construiex un nou forjat i es refà la coberta amb les teules existents afegint-hi l’aïllament i una gran lluerna tocant a la mitgera.

L’estuc de la façana es repica per deixar vista la maçoneria i recuperar alguns antics arcs. Les obertures originals es converteixen en balconeres per afavorir la il·luminació i ventilació de les estances amb un emmarcat de platina de ferro alhora que es conserva l’original de pedra i la motllura que segueix tota la façana al nivell de les lleixes de les finestres i els escopidors. Es substitueixen els baixants deteriorats per uns de coure i es col·loca un perfil en “L” per amagar les instal·lacions.
Joan Cruanyes RÀfols

cruanyes@coac.cat


Jaume Rovirosa JanÉ - Arquitecte Tecnic
Llibert Claver Salvat - Delineant

Tornar
Torras I Bages 1, Santa Oliva
Veure el mapa més gran