transparent

annex hotel mònica

Es tracta de la construcció d'un edifici annex a l'Hotel Mònica amb 4 suits i equipaments, d'una superfí­cie construïda de 329.15m2, fent cantonada amb la Rb. Jaume I i Av. Galceran Marquet. Format per una planta soterrani, planta baixa elevada 0.80m respecte la vorera i una planta pis. La coberta esta tracta per poder ser utilitzada per els usuaris en l'èppoca d'estiu. La planta baixa s'ubiquen 2 suites i el depatx de direcció al voltant del hall d'entrada. En la planta primera la resta de suites. Totes elles tractades de manera independent però seguint el programa funcional de dormitori, bany i sala, aconseguint l'assolellament màxim. La planta soterrani es destina a un gimnàs i una sala polivalent donant servei a estances de l'equipament existent. La comunicació vertical de l'edifici es realitza mitjançant una escala d'ús general amb llum natural.
Elisabet Prat Castellvi

prat@coac.net


Yolanda Martín López - Arquitecte Tecnic

Tornar
Av. Galceran Marquet,1, Cambrils
Veure el mapa més gran