transparent

EL BUIT SOBRE EL PLE - Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres

El primer repte a afrontar en el projecte va ser valoritzar els elements inherents en l'immoble, despullant-los i emfatitzant-los tant des de l'elecció dels materials com des de la creació d'espais.

Provocar el buit sobre el ple va permetre, la ventilació creuada i l’entrada de llum a totes les estances i aconseguir seqüències d’espais que relacionaven l’interior amb l’exterior, definint els accessos a la casa a través de visuals creuades entre espais coberts de benvinguda i espais descoberts d’esbarjo.

L'elecció dels materials venia donada pel que es va anar descobrint sota capes d'intervencions prèvies a l'actual. per als nous elements com el nucli d'accessos i la tribuna que obre la planta baixa al pati, es va optar pel ferro en cru. Un material que acusaria ràpidament el pas del temps aproximant-se al llenguatge dels materials originaris, però que formalment s'hi contraposava buscant d'alguna manera l'inici d'un diàleg entre passat, present i futur.
Anna Bastús Guinovart

annabastus@coac.cat


Anton Cortada Miquel - Arquitecte Tecnic

Tornar
La Selva Del Camp
Veure el mapa més gran