transparent

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI AMB 9 HABITATGES

1.   Edifici amb una planta baixa d’aparcament, dues plantes pis i una de sotateulada destinades a nou habitatges dúplex. Es situa en una zona de transició a on l’edificació continua passa a ser discontinua i a on encara perduren importants bosses de vegetació. 

2.   L’edifici vol evocar la imatge de solidesa dels vells murs de tancament establint un gran forat per damunt d’un sòcol d’obra vista al resguard d’un potent ràfec.

3.   Aquest gran forat central concentra les obertures i els passos d’accés als habitatges de la planta primera. La utilització d’un revestiment a base de taulons de fusta verticals com una mena de gran teló o de tanca permet referir als darreres dels jardins que havien estat característics a la zona.

4.   La presencia documentada d’un roser en aquest indret ens ha servit d’excusa per proposar un enriquiment de la façana amb una escultura d’acer que brillés per damunt de la textura mate de la fusta natural.     
Romà Arañó Güell
Santiago Alcaraz Flores

romarano@coac.es

Tornar
C/ Diagonal Núm 11-13, Centelles
Veure el mapa més gran