transparent

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASTELLGALÍ

Castellgalí, municipi del Bages, al sud de Manresa, de 17,5 km2 i 2.022 habitants (2014)

POUM iniciat el 2008 i aprovat definitivament el 7 de març de 2014, com a revisió de les Normes Subsidiàries de 1989.

Elements importants del POUM:

  • Definir la nova estructura de comunicacions, tramant la xarxa urbana i potenciant els camins rústics.
  • Protegir i valoritzar els vectors ambientals significatius: el sistema hidràulic (aiguabarreig Llobregat-Cardener), el sòl forestal, el sòl agrícola, masos i masies i nuclis rurals.
  • Establir una continuïtat urbana entre el nucli antic, l’illa d’equipaments i el raval de la Fàbrica. Avinguda Montserrat com a passeig.
  • Contenir el creixement en taca, de baixa densitat, establint prioritats pel desenvolupament dels àmbits d’actuació.
  • Regular la transformació del teixit edificat. Ordenances  respectuoses amb les tipologies, el lloc i el paisatge.

http://goo.gl/QWYmRJ 
Ferran Navarro Acebes

fnavarro@coac.net


Pareja I Associats - Advocat
Az Estudis I Projectes De Medi Ambient I Paisatge - Memòria Ambiental
Mcrit Sistemes De Suport A La Decisió - Enginyer

Tornar
Castellgali
Veure el mapa més gran